Untitled Document

TARİH.......................... GÜL VE BÜLBÜL ŞİİRLERİ

Zaman, o gül gibi gül görmedi zaman olalı,
Gülün güzelliği dillerde dâsitân olalı.
∞          Yahya Kemâl Beyatlı
Utanç­tan al al ol­muş kan dol­ma­sıy­la gül­ler,
Âşi­na ol­muş idi çev­re­si­ne bül­bül­ler.
Bül­bül Rab­be bağ­lıy­dı, de­ğil­di gü­le aşık,
Bah­çe­sin­de man­za­ra ha­yat ka­dar ka­rı­şık.
∞                  Fa­ri­ka­ Tey­mur
Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller,
Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller,
Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?
Bu bir lisân-ı hafîdir ki ruha dolmakta,
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta.
∞                   Ahmed Haşim
Gerek ağla, gerekse gül, cihân fâriğdur ey bülbül!
Kimine âteş olur gül, kimine gülistân âteş.
∞                       Necâtî Bey
Yıkılmış dilberin mâmur illeri, susmuş bülbül, söylemiyor dilleri,
Dağılmış sümbülü, solmuş gülleri, yüzüne dökülmüş teller perişan.
∞                     Karacaoğlan
Coşkun sular gibi çağlar akarken, bülbülü çoğalmış güle bakarken,
Dahi açılmadık güller kokarken, gül kıymetin bilmez ellere düştüm.
∞                            Gedâyî
Düş yollara, iki gözün aksa da, kavuş güle, gül seni bıraksa da.
∞                  Nurullah Genç
Sen gül dalında gonca, ben dağ yolunda yonca,
Sen açılıp gülersin, ben sararıp solunca.
∞             Orhan Seyfi Orhon
Gül alırlar gül satarlar, gülden terazi tutarlar,
Gülü gül ile tartarlar, çarşı pazarı güldür gül.
∞                    Ümmî Sinan
Bu gelen gece gül gülmesidir, bu gelen gece bülbül sesidir.
                    ∞                      Mustafa Özer
Dünya sürgünde gülistandır, onda ay yüzlü bir Gül vardır,
Dünya ki o ay yüzlü Gül’e, gülistan olmak için vardır.
Mahmut Çetin

DÜNKÜ CEVAP:

Ziyafet zamanı, 420 gün sonra, 15 Aralık 2019 Pazar, yani bugündür.      (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7’nin OKEK’i 420’dir.)

Featured Image 01