Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1395    Rûmî: 12 Prill 1433    Nëntor: 169
28 REXHEP 1438

25
PRILL
2017
E Martë

KOHET E AGJERIMIT
Dita 115. e vitit, Ditët e Mbetura : 250
Muaji 4., 30 Ditë, Java 17.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Për atë që mer borxh me qëllim që ta paguajë atë, engjëjt bëjnë dua që të mund ta paguaj. Hadithi sherif