Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 11 Janar 1434    Nëntor: 78
18 XHEMAZIJEL EVVEL 1440

24
JANAR
2019
E Enjte

Dita 24. e vitit, Ditët e Mbetura : 341
Muaji 1., 31 Ditë, Java 04.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Gjëja që peshon më shumë nga gjërat që vihen në peshore në ditën e Kijametit është edukata e mirë. Hadithi sherif


http://www.hakikatkitabevi.net