Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 09 Shtator 1435    Hızır: 140
23 MUHARREM 1441

22
SHTATOR
2019
E Djelë

Dita 265. e vitit, Ditët e Mbetura : 100
Muaji 9., 30 Ditë, Java 38.
Shkurtimi I Ditës 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta përpara.

Ai qe i meson te tjereve nje hadith dhe ata veprojne sipas atij hadithi, fiton sevap sikur te kete vepruar edhe vete sipas atij hadithi. Hazreti Omer (Radijallahu anh)