Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1395    Rûmî: 09 Shkurt 1432    Nëntor: 107
25 XHEMAZIJEL EVVEL 1438

22
SHKURT
2017
E Mërkurë

Dita 53. e vitit, Ditët e Mbetura : 312
Muaji 2., 28 Ditë, Java 08.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Paguajini punëtorit atë që meriton, përpara se ti thahet djersa e ballit. Hadithi sherif