Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 14 Janar 1436    Nëntor: 81
14 XHEMAZIJEL AHIR 1442

27
JANAR
2021
E Mërkurë

Dita 27. e vitit, Ditët e Mbetura : 338
Muaji 1., 31 Ditë, Java 04.
Zgjatja e Dites 1 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Të bësh pak ibadet por me dituri, ka më shumë vlerë sesa të bësh shumë ibadet por pa dituri. Hadithi sherif