Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 09 Mars 1435    Nëntor: 135
15 REXHEP 1440

22
MARS
2019
E Xhuma

KOHET E AGJERIMIT
Dita 81. e vitit, Ditët e Mbetura : 284
Muaji 3., 31 Ditë, Java 12.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Ka njerëz që jetojnë pa asnjë qëllim. Ata nuk ecin po shkojnë nga fryn era. Seneka

E-mail: bilgi@namazvakti.com