Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 05 Mars 1434    Nëntor: 131
30 XHEMAZIJEL AHIR 1439

18
MARS
2018
E Djelë

Dita 77. e vitit, Ditët e Mbetura : 288
Muaji 3., 31 Ditë, Java 11.
Zgjatja e Dites 4 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta mbrapa.

Kur një besimtar fillon të falë namaz dyert e Xhennetit hapen për të. Ngrihen perdet që ndodhen mes tij dhe Allahut. Kjo gjendje vazhdon deri kur të mbarojë namazi.
Hadithi sherif