Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1395    Rûmî: 15 Korrik 1433    Hızır: 84
5 DHIL KADE 1438

28
KORRIK
2017
E Xhuma

Dita 209. e vitit, Ditët e Mbetura : 156
Muaji 7., 31 Ditë, Java 30.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Jeta në këtë botë është shumë e shkurtër. Torturat në Ahiret janë shumë të dhimbshme dhe të pafundshme. Duhet ta mendojmë mirë ndryshimin midis këtyre të dyjave dhe të përgatitemi. Imam Rrabbani (Rrahmetullahi alejh)