Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 12 Qershor 1438    Hızır: 51
26 DHIL KADE 1443

25
QERSHOR
2022
E Shtunë

Dita 176. e vitit, Ditët e Mbetura : 189
Muaji 6., 30 Ditë, Java 25.
Shkurtimi I Ditës 0 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

∞ Sadakaja më e mirë është të pajtosh dy njerëz. Hadithi sherif