Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 10 Prill 1437    Nëntor: 167
11 RAMAZAN 1442

23
PRILL
2021
E Xhuma

Kalendari i Imsakut në 44 gjuhë
Dita 113. e vitit, Ditët e Mbetura : 252
Muaji 4., 30 Ditë, Java 16.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Bëhu shok vetëm më besimtarët! Nga ushqimi yt të hanë vetëm ato që kane frikë Allahun. Hadithi sherif