Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 05 Janar 1437    Nëntor: 72
15 XHEMAZIJEL AHIR 1443

18
JANAR
2022
E Martë

Dita 18. e vitit, Ditët e Mbetura : 347
Muaji 1., 31 Ditë, Java 03.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

N.q.s Allahu teala dëshiron t'i bëjë mirë dikujt, e bën atë dijetar të Fikhut. Hadithi sherif