Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1395    Rûmî: 14 Maj 1433    Hızır: 22
1 RAMAZAN 1438

27
MAJ
2017
E Shtunë

KOHET E AGJERIMIT
Dita 147. e vitit, Ditët e Mbetura : 218
Muaji 5., 31 Ditë, Java 21.
Zgjatja e Dites 0 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Kjo botë në krahasim me Xhennetin është si burg ndërsa në krahasim me Xhehennemin është si Xhennet. Hadithi sherif

SOT ESHTE DITA E PARE E RAMAZANIT