Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 13 Shtator 1433    Hızır: 144
6 MUHARREM 1439

26
SHTATOR
2017
E Martë

Dita 269. e vitit, Ditët e Mbetura : 96
Muaji 9., 30 Ditë, Java 39.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Të lësh farzet e të merësh më ibadete nafile, do të thotë ta kalosh kohën kot. Imam Rrabbani (Rrahmetullahi alejh)