Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1395    Rûmî: 10 Mars 1433    Nëntor: 136
24 XHEMAZIJEL AHIR 1438

23
MARS
2017
E Enjte

Dita 82. e vitit, Ditët e Mbetura : 283
Muaji 3., 31 Ditë, Java 12.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Kush ia ngre shumë vlerat vetes i kritikon të tjerët. Kush kritikon shumë të tjerët lavdëron shumë veten e tij. Ali Kavzani (Rrahmetullahi alejh)