Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1396    Rûmî: 07 Janar 1433    Nëntor: 74
3 XHEMAZIJEL EVVEL 1439

20
JANAR
2018
E Shtunë

Dita 20. e vitit, Ditët e Mbetura : 345
Muaji 1., 31 Ditë, Java 03.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Kujt i pëlqen pikëpamja e vet, nuk e gjen dot të drejtën.
Hazreti Ali
(Radijallahu anh)