Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 09 Janar 1435    Nëntor: 76
27 XHEMAZIJEL EVVEL 1441

22
JANAR
2020
E Mërkurë

Dita 22. e vitit, Ditët e Mbetura : 344
Muaji 1., 31 Ditë, Java 04.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Tre gjë­ra e vde­sin zem­rën: të fla­sësh shu­më, të flesh shu­më dhe të hash shu­më. Fu­ad bin Ijad (Rrahmetullahi alejh)