Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 07 Nëntor 1435    Nëntor: 13
23 REBIUL EVVEL 1441

20
NENTOR
2019
E Mërkurë

Dita 324. e vitit, Ditët e Mbetura : 41
Muaji 11., 30 Ditë, Java 47.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Njeriu është i tillë çfarë është rrethi në të cilin sillet. Europidi