Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1395    Rûmî: 04 Janar 1432    Nëntor: 71
19 REBIUL AHIR 1438

17
JANAR
2017
E Martë

Dita 17. e vitit, Ditët e Mbetura : 348
Muaji 1., 31 Ditë, Java 03.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Ai që nuk falenderon njerëzit, nuk ka falenderuar Allahun. Hadithi sherif