Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1397    Rûmî: 14 MAJ 1435    Hızır: 22
22 RAMEZÂN 1440

27
Maj
2019
Ponedjeljak

Imsakije
147. dan u godini , Preostalo dana : 218
5. Mjesec, 31 Dana, 22. Tjedan
Dan proširenje 1 minuta - Ezânî sâat 1 Minuta se uzimaju nazad.

Allahu teala je dao nekim od Svojih robova mnoge blagoslove (ni’mete) i dao im je da su uzrok (sebeb) za olakšanje Njegovim ožalošćenim robovima. Ako oni ne daju ove ni’mete onima koji ih trebaju On će od njih oduzeti ove ni’mete i daće ih drugim. Hadis-i šerif