Untitled Document

Хижри Шамси: 1401    Руми: 17 Канун-и Сани 1438    Касым: 84
8 РАЖАБ 1444

30
ЯНВАРЬ
2023
Дүйшөмбү

44 тилде ОРОЗО КАЛЕНДАРЫ
Жылдын 30. күнү, Калган Күн : 335
1. Ай, 31 Күн, 05. Апта
Күндүздүн узаруусу 2мүнөт - Азани саат 1 мүнөт артка алынат.