Untitled Document

Хижри Шамси: 1399    Руми: 14 Канун-и Сани 1436    Касым: 81
14 ЖАМАЗИЛЬ-АХЫР 1442

27
ЯНВАРЬ
2021
Шаршемби

Жылдын 27. күнү, Калган Күн : 338
1. Ай, 31 Күн, 04. Апта
Күндүздүн узаруусу 1мүнөт - Азани саат 1 мүнөт артка алынат.

Аманатка кыянат кылгандардын барар жери - Тозок. Хадиси шариф

Осман мамлекетинин курулуусу. (1299-ж.)