Untitled Document

Хижри Шамси: 1398    Руми: 07 Ташрин-и Сани 1435    Касым: 13
23 РАБИУЛЬ-АВВАЛЬ 1441

20
НОЯБРЬ
2019
Шаршемби

Жылдын 324. күнү, Калган Күн : 41
11. Ай, 30 Күн, 47. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 2мүнөт - Азани саат 1 мүнөт алдыга алынат.

Көңүлдүү тазалоонун даарысы – Аллахтын сүйүктүү кулдарынын сөздөрү. Алардын жазгандарын окууганда жүрөк тазаланат. Хусейин Хилми бин Саид (Рахметуллахи алейх)


Бүгүн эл аралык балдар күнү. Акын Байдылда Сарногоев каза болгон. (2004 ж.)