Untitled Document

Хижри Шамси: 1400    Руми: 15 Сентябрь 1437    Хызыр: 146
21 САФАР 1443

28
СЕНТЯБРЬ
2021
Шейшемби

Жылдын 271. күнү, Калган Күн : 94
9. Ай, 30 Күн, 39. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 3мүнөт - Азани саат 2 мүнөт алдыга алынат.

Периштелер Аллах үчүн кездешкен бир-эки адам болгон жерлерге суктанып карашат. Имам Раббани (Рахметуллахи алейх)

Мухтар Ауезов төрөлгөн. (1897-ж.) - Кыргыз Эл сүрөтчүсү Гапар Айтиев төрөлгөн. (1912 ж.)