Untitled Document

Хижри Шамси: 1398    Руми: 08 Сентябрь 1435    Хызыр: 139
22 МУХАРРАМ 1441

21
СЕНТЯБРЬ
2019
Ишемби

Жылдын 264. күнү, Калган Күн : 101
9. Ай, 30 Күн, 38. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 2мүнөт - Азани саат 1 мүнөт алдыга алынат.

Көз - Кудайдын кудурети менен өнөрүн көрүү үчүн берилген, дос-бурадардын айыбын көрүү  үчүн эмес. Сади Ширази (Рахматуллахи алейх)


Султан II-Абдулхамид хан дүнүйөгө келди. (1842-ж.) Бүткүл дүйнөлүк тынчтык күнү.