Untitled Document

Хижри Шамси: 1398    Руми: 09 Канун-и Сани 1435    Касым: 76
27 ЖАМАЗИЛЬ-АВВАЛЬ 1441

22
ЯНВАРЬ
2020
Шаршемби

Жылдын 22. күнү, Калган Күн : 344
1. Ай, 31 Күн, 04. Апта
Күндүздүн узаруусу 2мүнөт - Азани саат 1 мүнөт артка алынат.

Ибадаттын даамын билген адам ибадаттан тажабайт. Тажаган адам болсо аз тааныганы үчүн тажайт. Абу Осмон Хири (Рахметуллахи алейх)

Ажылык ибадатын аткаруу учурунда 243 адам кайтыш болду. (2004-ж.)