Untitled Document

Хижри Шамси: 1397    Руми: 09 Февраль 1434    Касым: 107
17 ЖАМАЗИЛЬ-АХЫР 1440

22
ФЕВРАЛЬ
2019
Жума

Жылдын 53. күнү, Калган Күн : 312
2. Ай, 28 Күн, 08. Апта
Күндүздүн узаруусу 2мүнөт - Азани саат 1 мүнөт артка алынат.

Эне - атанын же экөөнүн биринин кабырын ар Жума күндөрү зыярат кылган адамдын күнөөлөрү кечирилет. Акыларын өтөгөн болот. Хадиси шариф


Күрп-Сай ГЭСи иштеп баштаган.(1981-ж.)