Untitled Document

Хижри Шамси: 1398    Руми: 25 Май 1436    Хызыр: 33
15 ШАВВАЛЬ 1441

7
ИЮНЬ
2020
Жекшемби

Жылдын 159. күнү, Калган Күн : 207
6. Ай, 30 Күн, 23. Апта
Күндүздүн узаруусу 0мүнөт - Бүгүн азани саат туураланбайт.

Кимде-ким бейиштик болгусу келсе, салих адамдар менен бирге болсун! Харис ал-Мухасиби (Рахметуллахи алейх)

Кудуска каршы алгачкы кресттүүлөрдүн жортуулдары башталды. (1099-ж.) - Финансы жана Экономика Кызматкерлеринин күнү.