Untitled Document

Хижри Шамси: 1399    Руми: 16 Ташрин-и Авваль 1436    Хызыр: 177
12 РАБИУЛЬ-АВВАЛЬ 1442

29
ОКТЯБРЬ
2020
Бейшемби

Жылдын 303. күнү, Калган Күн : 63
10. Ай, 31 Күн, 44. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 2мүнөт - Азани саат 1 мүнөт алдыга алынат.

Кыйынчылык кезде санын чапкан адам сабыр кылуу сообунан  кур калат. Жафер Садык  (рахметуллахи алейх)


Түркия республикасы түптөлдү.  (1923-ж.)