Untitled Document

Хижри Шамси: 1397    Руми: 13 Июнь 1435    Хызыр: 52
23 ШАВВАЛЬ 1440

26
ИЮНЬ
2019
Шаршемби

Жылдын 177. күнү, Калган Күн : 188
6. Ай, 30 Күн, 26. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 0мүнөт - Бүгүн азани саат туураланбайт.

Адилеттүүлүк – элдин тынчтыгы менен тартиби, бийлөөчүлөрдүн кооздугу менен көркү Азирети Али (Радыяллаху анх)


Дүнүйөдө алгачкы атомдук электр станциясы ишке түштү. (1954-ж.)