Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1397    Rûmî: 11 Sentyabr 1434    Hızır: 142
14 Mәhәrrәm 1440

24
Sentyabr
2018
Bazar Ertәsi

İlin 267. Günü, Qalan gün : 98
9. Ay, 30 Gün, 39. Hafta
Günün Qısalması 3 deqiqe - Azan Vaxtı 2 degige qabağa çekilir.

Dünyada dostla düşmən ayrılığı yoxdur, lakin axirət elə deyil, axirətdə dostla düşmən ayrılacaqdır. Hüseyn Hilmi ibn Said (rahmətullahi aleyh)


Azərbaycan Respublikasının MDB-yə daxil olması (1993). İran-İraq savaşı (1080).