Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 06 Teşrîn-i Sânî 1435    Kasım: 12
22 Rәbi'ül-әvvәl 1441

19
Noyabr
2019
Çәrşәnbә axşamı

İlin 323. Günü, Qalan gün : 42
11. Ay, 30 Gün, 47. Hafta
Günün Qısalması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige qabağa çekilir.

Yaxşı qonşuluq, yalnız qonşuya əziyyət etməmək deyil, qonşunun əziyyətlərinə də qatlanmaq deməkdir. Həsən Bəsri (rahmətullahi aleyh)


İndira Qandi (Hindistanın siyasi xadimi) anadan olmuşdur (1917).