Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 09 Sentyabr 1435    Hızır: 140
23 Mәhәrrәm 1441

22
Sentyabr
2019
Bazar

İlin 265. Günü, Qalan gün : 100
9. Ay, 30 Gün, 38. Hafta
Günün Qısalması 3 deqiqe - Azan Vaxtı 2 degige qabağa çekilir.

Hiddət və kin gözləri kor edər, gerçəkləri görməz olar. Hacı Bayramı Vəli (rahmətullahi aleyh)


Bolqarıstan Osmanlıdan ayrılıb müstəqilliyini elan etdi (1908).