Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1395    Rûmî: 10 Mart 1433    Kasım: 136
24 Cәmazil-Axir 1438

23
Mart
2017
Cümә axşamı

İlin 82. Günü, Qalan gün : 283
3. Ay, 31 Gün, 12. Hafta
Günün Uzanması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige arxaya çekilir.

Təmiz və halal ye, istər sabaha qədər nafilə ibadət elə, istər yat! İbrahim ibn Ədhəm “rahmətullahi aleyh”

Pakistan dünyada ilk İslam respublikası olur. Bu gün Pakistanda Respublika Günü kimi qeyd edilir (1956).