Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1396    Rûmî: 05 Mart 1434    Kasım: 131
30 Cәmazil-Axir 1439

18
Mart
2018
Bazar

İlin 77. Günü, Qalan gün : 288
3. Ay, 31 Gün, 11. Hafta
Günün Uzanması 4 deqiqe - Azan Vaxtı 2 degige arxaya çekilir.

Allahu təala Cümə günü 600 000 insanı Cəhənnəmdən azad edər. (Hədisi-şərif)

Çanaqqala zəfəri (1915). Natonun qurulması (1949).