Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1396    Rûmî: 07 Kânûn-i Sânî 1433    Kasım: 74
3 Cәmazil-әvvәl 1439

20
Yanvar
2018
Şәnbә

İlin 20. Günü, Qalan gün : 345
1. Ay, 31 Gün, 03. Hafta
Günün Uzanması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige arxaya çekilir.

Möminin qəlbində imanla həsəd bir yerdə olmaz. (Hədisi-şərif)


Qanlı 20 yanvar hadisəsi (1990).