Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1397    Rûmî: 06 Teşrîn-i Sânî 1434    Kasım: 12
11 Rәbi'ül-әvvәl 1440

19
Noyabr
2018
Bazar Ertәsi

İlin 323. Günü, Qalan gün : 42
11. Ay, 30 Gün, 47. Hafta
Günün Qısalması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige qabağa çekilir.

“Biz səni aləmlərə rəhmət olaraq göndərdik” (Ənbiya surəsi 107)


Mövlud Gecəsi. - İndira Qandi (Hindistanın siyasi xadimi) anadan olmuşdur (1917).