Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1396    Rûmî: 09 Teşrîn-i Sânî 1433    Kasım: 15
3 Rәbi'ül-әvvәl 1439

22
Noyabr
2017
Çәrşәnbә

İlin 326. Günü, Qalan gün : 39
11. Ay, 30 Gün, 47. Hafta
Günün Qısalması 1 deqiqe - Bu gün azan vaxtları teyin edilmir (verilmez).

Dünya malı üçün çalışmaq asan, lakin hesabından qurtulmaq çətindir. Fudayl ibn İyad (rahmətullahi aleyh)


AR ədliyyə işçilərinin peşə günü. Azərbaycan Respublikasının Sumqayıt şəhər günü. (1949)