Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۵ رومی: ۱۴ مایس ۱۴۳۳ خضر: ۲۲
۱ رمضان ۱۴۳۸

۲۷ می (مه) سال ۲۰۱۷ میلادی
۶
جوزا
خرداد
۱۳۹۶
شنبه
۱۴۷ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۱۸
۵.ماه٬ ۳۱. روز٬ ۲۱. هفته

چون شب اول رمضان شود درهای آسمان كشاده شود هیچ در ازان درها بسته نشود تا شب آخر رمضان.

(حدیث شریف)

 امروز اولین روز رمضان شریف میباشد.

اختلال ۲۷ می (تركیه) ۱۹۶۰ میلادی

تغییر تعطیلی هفتگی از جمعه به یكشنبه (تركیه) ۱۹۳۵ میلادی