Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۸ رومی: ۰۷ تشرین ثانی ۱۴۳۵ قاسم: ۱۳
۲۳ ربیع الاول ۱۴۴۱

۲۰ نوامبر سال ۲۰۱۹ میلادی
۲۹
عقرب
آبان
۱۳۹۸
چهارشنبه

هركرا نیت و همت وی دنیا بود درویشی در پیش چشم وی باشد، و از دنیا بشود عاشق دنیا، و هر كرا همت و نیت آخرت باشد خدای تعالی ویرا نگاه دارد و از دنیا بشود و زاهد بود در وی.

-حدیث شریف-

روز جهانی حقوق كودک