Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۶ رومی: ۰۹ تشرین ثانی ۱۴۳۳ قاسم: ۱۵
۳ ربیع الاول ۱۴۳۹

۲۲ نوامبر سال ۲۰۱۷ میلادی
۱
قوس
آذر
۱۳۹۶
چهارشنبه
۳۲۶ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۳۹
۱۱.ماه٬ ۳۰. روز٬ ۴۷. هفته

پر فضیلت ترین نماز بعد از نمازهای فرض، نماز تهجد خوانده شده در نیمه شب است.

(حدیث شریف)

روز دندانپزشكان ترک

وفات سلطان احمد خان اول و به تخت برآمدن مصطفی خان اول ۱۶۱۷ میلادی