Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۵ رومی: ۱۲ نیسان ۱۴۳۳ قاسم: ۱۶۹
۲۸ رجب ۱۴۳۸

۲۵ اپریل (آوریل) سال ۲۰۱۷ میلادی
۵
ثور
اردیبهشت
۱۳۹۶
سه شنبه
۱۱۵ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۵۰
۴.ماه٬ ۳۰. روز٬ ۱۷. هفته

هر نمازی كه دل در وی حاضر نبود، خدای تعالی دران نماز ننگرد.

(حدیث شریف)

آخر ستـّه ثور

روز جهانی دی. ان. ای