Untitled Document

TARİH................ GEÇMİŞ ZAMAN

MİLLETLERE GÖRE FİYAT FARKI
1850’li yıllarda İstanbul’da uzun zaman kalan batılı tarihçi olan M. A. Ubicini, şehirde yaşayan değişik milletlerin karakter yapılarını öğrendikten sonra, hatıralarında şöyle yazar:
“Bir kâide olarak, Ermeni’ye istediği paranın yarısını, Rum’a üçte birini, Yahudi’ye dörtte birini veriniz. Fakat bir Müslümanla alışveriş ettiğiniz zaman istediği fiyattan emin olunuz ve istediğini veriniz.” 
John Devenpord-Kurân ve Mesajı, s. 77
ENDERUN OKULU
Dünyanın en büyük arşivi olan Osmanlı Arşivi’ni, bizler doğru dürüst incelememişken, 1.000’e yakın Amerikalı ile 100’e yakın İsrailli tarihçi yıllarca didik didik etmişlerdir. Bugün ABD’de sadece “Enderun Okulu” hakkında hazırlanan uzman eserlerinin ve doktora tezlerinin sayısı 350 tanedir.
Necati Özfatura - Yeşilay Dergisi, Ekim/1992
TÜRK KORKUSU
Yunanlılar; ruhlarına çöreklenmiş olan Türk korkusu ve Türkler karşısında kapıldıkları âcizlik ve aşağılık duygusu sebebiyle, savaş meydanlarında onlarla karşılaşınca, âdeta felce uğruyorlar ve kaçıp kurtulmaktan başka birşey düşünemez hâle geliyorlardı. Bu yüzden 1897 Türk-Yunan Savaşı’nda Yunan ölüleri arasında hiçbiri yara almamış cesetlere rastlanmıştır. Bu durum önce izah edilemeyerek hayret uyandırmış, ancak daha sonra onların sadece korkudan öldükleri anlaşılmıştır.
Resimli Tarih Mecmuası

ZEKÂ BULMACASI...................ZİYAFET GÜNÜ

Bir lokantaya 7 müşteriden biri her gün, biri 2 günde bir, biri 3 günde bir, biri 4 günde bir, biri 5 günde bir, biri 6 günde bir, biri de 7 günde bir geliyor. Lokanta sâhibi; “Hepinizin ilk defa bir araya geldiği gün ziyafet benden olacak.” der. Bu iş 21 Ekim 2018’de başladığına göre, ziyafet tarihi ne zamandır?
(Cevabı yarın)

Featured Image 01