Untitled Document

Хиджри Шемси: 1395    Руми: 09 Февруари 1432    Касъм: 107
25 ДЖЕМАЗИЛ-ЕВВЕЛ 1438

22
ФЕВРУАРИ
2017
Сряда

53 ден от началото на годината, Оставащи дни : 312
2. Месец, 28 Ден, 08. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Рабът се извисява с четири неща. Това са знание, благоприличие, сигурност и целомъдрие. Енвер Йорен (рахметуллахи алейх)