Untitled Document

Хиджри Шемси: 1396    Руми: 05 Март 1434    Касъм: 131
30 ДЖЕМАЗИЛ-АХИР 1439

18
МАРТ
2018
Неделя

77 ден от началото на годината, Оставащи дни : 288
3. Месец, 31 Ден, 11. Седмица
Денят нараства с 4 минута - Часа Езани 2 преместете с минута назад.

ЛУНАТА НА МЕСЕЦ РЕДЖЕБ:

Днес в 05:05 часа българско време ще бъде възможно да се види полумесецът за първи път от Тихия океан.