Untitled Document

Хиджри Шемси: 1395    Руми: 15 Юли 1433    Хъзър: 84
5 ЗИЛ-КА'ДЕ 1438

28
ЮЛИ
2017
Джума Петък

209 ден от началото на годината, Оставащи дни : 156
7. Месец, 31 Ден, 30. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Най-ценният от дните е Джума. Петъчният ден е по-ценен от байрамските дни и деня Ашура. Джума е байрамът на мюсюлманите на земята и Дженнета. (Хадис-и шериф)