Untitled Document

Хиджри Шемси: 1395    Руми: 04 Канун-и сани 1432    Касъм: 71
19 РЕБИ'УЛ-АХИР 1438

17
ЯНУАРИ
2017
Вторник

17 ден от началото на годината, Оставащи дни : 348
1. Месец, 31 Ден, 03. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Любовта към земното е завеса между раба и Аллаху теаля. Ебу Мухаммед Ер-Расихи (рахметуллахи алейх)