Untitled Document

Хиджри Шемси: 1399    Руми: 14 Канун-и сани 1436    Касъм: 81
14 ДЖЕМАЗИЛ-АХИР 1442

27
ЯНУАРИ
2021
Сряда

27 ден от началото на годината, Оставащи дни : 338
1. Месец, 31 Ден, 04. Седмица
Денят нараства с 1 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Чувството за срам ще бъде причина за спасение от Джехеннема.

Абдуллах Тустери (рахметуллахи алейх)