Untitled Document

Хиджри Шемси: 1395    Руми: 14 Май 1433    Хъзър: 22
1 РАМАЗАН 1438

27
МАЙ
2017
Събота

ИМСАКИЙЕ
147 ден от началото на годината, Оставащи дни : 218
5. Месец, 31 Ден, 21. Седмица
Денят нараства с 0 минута - Днес часа езани не се сверява.

Който говее през месец Рамазан със знание, че оруджа е фарз и очакване на награда от Аллаху теаля, на него се опрощават греховете.

(Хадис-и шериф)


ЗАПОЧВА МЕСЕЦ РАМАЗАН