Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 25 Май 1436    Хъзър: 33
15 ШЕВВАЛ 1441

7
ЮНИ
2020
Неделя

159 ден от началото на годината, Оставащи дни : 207
6. Месец, 30 Ден, 23. Седмица
Денят нараства с 0 минута - Днес часа езани не се сверява.

Аллаху теаля възвисява прощаващите. (Хадис-и шериф)