Untitled Document

Хиджри Шемси: 1396    Руми: 07 Канун-и сани 1433    Касъм: 74
3 ДЖЕМАЗИЛ-ЕВВЕЛ 1439

20
ЯНУАРИ
2018
Събота

20 ден от началото на годината, Оставащи дни : 345
1. Месец, 31 Ден, 03. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Гробът е преход между земния и отвъдния живот. Имам-ъ Раббани (куддисе сиррух)