Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 09 Септември 1435    Хъзър: 140
23 МУХАРРЕМ 1441

22
СЕПТЕМВРИ
2019
Неделя

265 ден от началото на годината, Оставащи дни : 100
9. Месец, 30 Ден, 38. Седмица
Денят намалява с 3 минута - Часа Езани 2 преместете с минута напред.

Работи за земното сякаш никога няма да умреш, работи за отвъдния живот, като че ли ще умреш утре. (Хадис-и шериф)