Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 14 Май 1435    Хъзър: 22
22 РАМАЗАН 1440

27
МАЙ
2019
Понеделник

ИМСАКИЙЕ
147 ден от началото на годината, Оставащи дни : 218
5. Месец, 31 Ден, 22. Седмица
Денят нараства с 1 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

За извършващия един грях в месец Рамазан, ще има две наказания. А който в Рамазан извърши едно добро, ще получи две награди.

(Хадис-и шериф)