Untitled Document

Хиджри Шемси: 1402    Руми: 21 Февруари 1439    Касъм: 119
24 ШАБАН 1445

5
МАРТ
2024
Вторник

44 езика Имсакие(месечен календар)
65 ден от началото на годината, Оставащи дни : 301
3. Месец, 31 Ден, 10. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Който притежава някаква красота, да знае, че тя е временна! Мевляна Джеляледдин Руми (рахметуллахи алейх)