Untitled Document

Хиджри Шемси: 1400    Руми: 15 Септември 1437    Хъзър: 146
21 САФЕР 1443

28
СЕПТЕМВРИ
2021
Вторник

271 ден от началото на годината, Оставащи дни : 94
9. Месец, 30 Ден, 39. Седмица
Денят намалява с 3 минута - Часа Езани 2 преместете с минута напред.

О, синко! Изпитах всички земни наслади и удоволствия. Не намерих нищо по-сладко от знанието. Люкман Хаким (алейхисселям)