Untitled Document

Хиджри Шемси: 1395    Руми: 10 Март 1433    Касъм: 136
24 ДЖЕМАЗИЛ-АХИР 1438

23
МАРТ
2017
Четвъртък

82 ден от началото на годината, Оставащи дни : 283
3. Месец, 31 Ден, 12. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Обичаната от Аллаху теаля къща е тази, в която има сирак и му се върши добро. (Хадис-и шериф)