Untitled Document

Хиджри Шемси: 1400    Руми: 12 Юни 1438    Хъзър: 51
26 ЗИЛ-КА'ДЕ 1443

25
ЮНИ
2022
Събота

176 ден от началото на годината, Оставащи дни : 189
6. Месец, 30 Ден, 25. Седмица
Денят намалява с 0 минута - Днес часа езани не се сверява.

Ако човек изпадне в трудност и теснота по отношение на земни дела, нека се насочи към ибадетите. Имам Шафи (рахметуллахи алейх)