Untitled Document

Хиджри Шемси: 1400    Руми: 05 Канун-и сани 1437    Касъм: 72
15 ДЖЕМАЗИЛ-АХИР 1443

18
ЯНУАРИ
2022
Вторник

18 ден от началото на годината, Оставащи дни : 347
1. Месец, 31 Ден, 03. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Големите грехове са да се съдружава с Аллаху теаля, да се въстава срещу майка и баща, да се убива без право и да се дава лъжлива клетва. (Хадис-и шериф) .