Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 09 Канун-и сани 1435    Касъм: 76
27 ДЖЕМАЗИЛ-ЕВВЕЛ 1441

22
ЯНУАРИ
2020
Сряда

22 ден от началото на годината, Оставащи дни : 344
1. Месец, 31 Ден, 04. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Децата, парите и имотът са поверени на теб от Аллаху теаля и Той, когато пожелае може да си ги вземе. Мевляна Халид-и Багдади (рахметуллахи алейх)