Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 06 Тешрин-и сани 1434    Касъм: 12
11 РЕБИ'УЛ-ЕВВЕЛ 1440

19
НОЕМВРИ
2018
Понеделник

323 ден от началото на годината, Оставащи дни : 42
11. Месец, 30 Ден, 47. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Белите се премахват от местата, където се чете мевлид. Мевляна Джеляледдин-и Руми

(рахметуллахи алейх)