Untitled Document

Хиджри Шемси: 1396    Руми: 08 Юли 1434    Хъзър: 77
8 ЗИЛ-КА'ДЕ 1439

21
ЮЛИ
2018
Събота

202 ден от началото на годината, Оставащи дни : 163
7. Месец, 31 Ден, 29. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Ще дойде време, когато името на алкохола ще се промени, ще го смятат за халял. (Хадис-и шериф)