Untitled Document

Хиджри Шемси: 1396    Руми: 10 Май 1434    Хъзър: 18
8 РАМАЗАН 1439

23
МАЙ
2018
Сряда

ИМСАКИЙЕ
143 ден от началото на годината, Оставащи дни : 222
5. Месец, 31 Ден, 21. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Ставайте да се храните на сахур, защото в сахура има благодат. (Хадис-и шериф)