Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 09 Март 1435    Касъм: 135
15 РЕДЖЕБ 1440

22
МАРТ
2019
Джума Петък

ИМСАКИЙЕ
81 ден от началото на годината, Оставащи дни : 284
3. Месец, 31 Ден, 12. Седмица
Денят нараства с 3 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Аллаху теаля обича онези, които работят и печелят. (Хадис-и шериф)