Untitled Document

Хиджри Шемси: 1396    Руми: 09 Тешрин-и сани 1433    Касъм: 15
3 РЕБИ'УЛ-ЕВВЕЛ 1439

22
НОЕМВРИ
2017
Сряда

326 ден от началото на годината, Оставащи дни : 39
11. Месец, 30 Ден, 47. Седмица
Денят намалява с 1 минута - Днес часа езани не се сверява.

Очите да се пазят от гледане на непозволените неща и от виждане на недостатъците на хората. Баязид Бистами (рахметуллахи алейх)