Untitled Document

Хиджри Шемси: 1396    Руми: 13 Септември 1433    Хъзър: 144
6 МУХАРРЕМ 1439

26
СЕПТЕМВРИ
2017
Вторник

269 ден от началото на годината, Оставащи дни : 96
9. Месец, 30 Ден, 39. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Правете подаръци един друг, за да се заобичате. (Хадис-и шериф)