Untitled Document

Хиджри Шемси: 1399    Руми: 10 Април 1437    Касъм: 167
11 РАМАЗАН 1442

23
АПРИЛ
2021
Джума Петък

44 езика Имсакие(месечен календар)
113 ден от началото на годината, Оставащи дни : 252
4. Месец, 30 Ден, 16. Седмица
Денят нараства с 3 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Най-превъзходната садака, е садаката през месец Рамазан. (Хадис-и шериф)