Untitled Document

Хиджри Шемси: 1398    Руми: 07 Тешрин-и сани 1435    Касъм: 13
23 РЕБИ'УЛ-ЕВВЕЛ 1441

20
НОЕМВРИ
2019
Сряда

324 ден от началото на годината, Оставащи дни : 41
11. Месец, 30 Ден, 47. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Учете знания! Ученето на знания е ибадет (служене на Аллаху теаля). (Хадис-и шериф)