Untitled Document

Хиджри Шемси: 1399    Руми: 16 Тешрин-и еввел 1436    Хъзър: 177
12 РЕБИ'УЛ-ЕВВЕЛ 1442

29
ОКТОМВРИ
2020
Четвъртък

303 ден от началото на годината, Оставащи дни : 63
10. Месец, 31 Ден, 44. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Най-долните сред хората са намиращите недостатъци на ислямските учени. Имам-ъ Раббани (рахметуллахи алейх)