Untitled Document

GÜNÜN TARİHİ....................... KIBRIS’A SU GÖTÜRÜLDÜ

Asrın projesi olarak isimlendirilen bir proje ile, Türkiye’den Kıbrıs’a dünyada ilk defa, deniz altından su götürüldü. Anamur-Alaköprü Barajı’ndan alınan su, önce Anamuryum Dengeleme Deposu’ndan kontrollü bir şekilde Deniz Geçişi İsale Hattı’na verildi. Akdeniz içine döşenen borularla Kıbrıs’a ulaştı. (17 Ekim 2015) Akdeniz geçişi 80 kilometre uzunluğunda, deniz yüzeyinden 250 metre derinlikte ve askıda borularla geçiyor. KKTC tarafında Girne yakınlarında inşa edilen ve 66,5 kilometrelik başka bir boru hattı ile Geçitköy Barajı’na aktarılan su, buradan dağıtılıyor.’

YURDUMUZ......................  TÜRKİYEDE AİLE YAPISI

Türkiye İstatistik ve Araştırma Kurumu (TÜİK), Türkiye’deki aile yapısı ile ilgili bâzı rakamları açıkladı. Buna göre; yurdumuzda 21,6 milyon aile var.
Bu çekirdek aileler nüfusun % 63,9’unu meydana getiriyor ve 14.497.539 kişiyi içine alıyor. Bu ailelerin 9.711.356’sı eş ve çocuklardan, 3.095.982’si sadece eşlerden, 1.690.201’i de yalnız ebeveyn ve çocuklardan meydana geliyor. Çekir-dek ailelerin oranı en yüksek il, % 72,7 ile Kayseri, en düşük olduğu il ise, % 53,8 ile Şırnak.
Ülkede geniş ailelerden meydana gelen hanehalkları nüfusun % 27,6’sını meydana getirirken, bu grupta hanehalkı 3.578.540 kişi oldu.
Türkiye’de yalnız yaşayanlar, nüfusun % 4’ünü meydana getirirken bunların sayısı 3.113.496 kişi olarak kayıtlara geçti. Bunların hanehalkı içindeki oranı da % 14,4’ü buldu. Tek kişilik hanehalkı oranı en yüksek il, % 23,5 ile Tunceli, en düşük il ise % 7,7 ile Diyarbakır oldu. 

YEMEK................................  SU MUHALLEBİSİ

MAL­ZE­ME: 1 çay bar­da­ğı ni­şas­ta, 6 bar­dak su, 100 gr sa­deyağ, 1 bar­dak şe­ker, 50 gr dö­vül­müş an­tep fıs­tı­ğı.
YA­PI­LI­ŞI: Bir kap­ta 4 bar­dak su­ kay­na­tı­lır. Baş­ka bir kap­ta 2 bar­dak su­da ni­şas­ta­ eri­ti­lir ve ha­zır­la­nan su­ya ilâ­ve edi­lir. Oca­ğa ko­nan mu­hal­le­bi ko­yu­la­şıp kay­na­ma­ya baş­la­yın­ca, üze­ri­ne şe­ker dö­kü­lür ve yak­la­şık 10-15 da­ki­ka son­ra ocak sön­dü­rü­lür. So­ğu­duk­tan son­ra üze­ri­ne an­tep­ fıs­tı­ğı dö­ke­rek ser­vis ya­pı­lır.

 

 Erkek: Fatih - Kız: Fatma - Yemek: Kereviz çorbası, Güveç, Makarna, Meyve.Featured Image 01