Untitled Document

MAKALE..................... DOĞURAN KAZAN

Suâl: (dinimizislam.com) İnternet sitenizi inceledim. Evrende tesadüfe yer olmadığını, bunların bir yaratıcısının bulunduğunu iddia ediyorsunuz. Ay, Güneş, Dünya ve her şey kendiliğinden olmadı mı? Ben, “Ölüp toprak olduktan sonra tekrar dirilme yok.” diyorum. Bunun aksini ispat edebilir misiniz?
Cevap: Sitemizi okumuşsanız, orada bütün aklî ve naklî deliller var idi. İnanmayana neyi ispat edebiliriz ki? Size bir tek soru soracağız. Buna cevap verebilecek misiniz? Bu muazzam kâinatın tesadüfen olduğuna inancınızda samimi misiniz? Evet diyorsanız, sorumuz şu:
Bu insanlar madem tesadüfen var oldu, tesadüfen de dirilemez mi? Tesadüfen doğan tesadüfen ölemez mi? Tesadüfen ölen, tesadüfen dirilemez mi?
Nasreddin Hoca’nın kazan olayı, ateistleri susturmak için mükemmel bir cevaptır:
(Nasreddin Hoca komşusundan ödünç bir kazan ister ve alır. Bu kazanı geri teslim ederken komşusunu denemek ister. İçine bir tencere koyup komşusuna götürür ve; “Senin kazan doğurdu.” der. Komşusu, sevinerek hemen tencereyi alır.
Bir müddet sonra Nasreddin Hoca yine ödünç kazan ister. Komşusu sevinçle verir. Bu sefer Hoca kazanı geri vermez. Komşusu istediği zaman da der ki: “Kazan öldü.” Komşusu; “Nasıl olur? Kazan ölür mü?” deyince Hoca cevabını yapıştırır: 
“Tencerenin var olduğuna inanıyorsun da, kazanın yok olacağına, öleceğine niye inanmıyorsun?”)
Madem tesadüfle her şey yoktan var olabiliyor, o hâlde, yok olduktan sonra yine var olmasına imkânsız demek çok yanlıştır, kendi kendini yalanlamak olur.
Bugün teknoloji zirvelere çıkmaya çalışıyor. Buna rağmen, değil bir karıncayı, bir buğday tanesini bile yapmaktan âciz kalıyor. Bırakın insan veya bir hayvan yapmayı, bir buğday yapılabilse, dünyada açlıktan ölen olmaz. Bir buğdayı yapmaktan âciz olan insanın, kendini ve bu muazzam kâinatı yoktan var edeni inkâr etmesi, akıl işi değildir; ahmaklığın daniskasıdır.
Mehmet Ali Demirbaş  TÜRKİYE GAZETESİ 28.06.2005

Featured Image 01