Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1395    Rûmî: 11 Şubat 1432    Kasım: 109
27 CEMÂZİL-EVVEL 1438

24
ŞUBAT
2017
Cuma

Yılın 55. günü, Kalan Gün : 310
2. Ay, 28 Gün, 08. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Birinin bir lira hakkını ödemek, binlerle sadaka vermekten daha hayırlıdır. Abdullah bin Mübârek “Rahmetullahi aleyh”


Nizâm-i Cedîd askerî teşkilâtının kuruluşu (1793) -  Trabzon’un kurtuluşu (1918) - İbni Battûta’nın vefâtı (1369)Featured Image 01