Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1394    Rûmî: 25 Kânûn-i Sânî 1431    Kasım: 92
28 REBÎ'UL-ÂHIR 1437

7
ŞUBAT
2016
Pazar

Yılın 38. günü, Kalan Gün : 328
2. Ay, 29 Gün, 05. Hafta
Gündüzün uzaması 3 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Kendi nefsini terbiye edemeyen, başkasınınkini hiç terbiye edemez. Sırrî-yi Sekâtî “Rahmetullahi aleyh”


Ürdün Emîri Hüseyin’in vefâtı (1999)
Sultan II. Mustafa Hân’ın taht’a çıkması (1695)Featured Image 01