Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1395    Rûmî: 10 Mart 1433    Kasım: 136
24 CEMÂZİL-ÂHIR 1438

23
MART
2017
Perşembe

Yılın 82. günü, Kalan Gün : 283
3. Ay, 31 Gün, 12. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Çalışıp da tevekkül etmek, bir yere çekilip ibâdet yapmaktan hayırlıdır. Abdullah bin Menâzil “Rahmetullahi aleyh”


Kozkavuran Fırtınası - Dünya Meteoroloji Günü - Saîd-i Nursî’nin vefâtı (1960) - Pakistan’ın Millî BayramıFeatured Image 01