Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1394    Rûmî: 24 Eylül 1431    Hızır: 155
23 ZİL-HİCCE 1436

7
EKİM
2015
Çarşamba

Yılın 280. günü, Kalan Gün : 85
10. Ay, 31 Gün, 41. Hafta
Gündüzün kısalması 3 dakika - Ezânî sâat 2 dakika ileri alınır.

İlmiyle amel etmeyen âlimin, ilmine güvenilmez.Zührî Rahmetullahi Aleyh

Rusya'da Komünist ihtilâli (1917) - ABD ve İngiltere, Afganistan'ı bombalamaya başladı (2001)


Featured Image 01