Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1393    Rûmî: 22 Temmuz 1431    Hızır: 91
19 ŞEVVÂL 1436

4
AĞUSTOS
2015
Salı

Yılın 216. günü, Kalan Gün : 149
8. Ay, 31 Gün, 32. Hafta
Gündüzün kısalması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika ileri alınır.

Bedbaht kiþi, unutulmuþ günahlarýný açýða vuran kimsedir.Ebû Ali Cürcânî Rahmetullahi Aleyh

Enver Paşanın Tacikistan'da öldürülmesi (1922) - Türkiye'de, ölçülen en sıcak günler (2010)


Featured Image 01