Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1394    Rûmî: 24 Kânûn-i Sânî 1431    Kasım: 91
27 REBÎ'UL-ÂHIR 1437

6
ŞUBAT
2016
Cumartesi

Yılın 37. günü, Kalan Gün : 329
2. Ay, 29 Gün, 05. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Helâlden kazanana hesap, haramdan kazanana azap vardır. Hadîs-i şerîf


Lâiklik ilkesi Anayasa’ya kondu (1937)
Sultan II. Ahmet Hân’ın vefâtı (1695)Featured Image 01