Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1394    Rûmî: 28 Kânûn-i Sânî 1431    Kasım: 95
1 CEMÂZİL-EVVEL 1437

10
ŞUBAT
2016
Çarşamba

Yılın 41. günü, Kalan Gün : 325
2. Ay, 29 Gün, 06. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Niyet düzgün olmazsa güzel bildiğimiz her şey dünyayı mamur etse de ahireti mahveder. Enver Ören “Rahmetullahi aleyh”


Enver Ören’in doğumu (1939) - İhlâs Vakfı’nın kuruluşu (1975)
Sultan II. Abdülhamîd Hân’ın vefâtı (1918)Featured Image 01