Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1397    Rûmî: 11 Şubat 1434    Kasım: 109
19 CEMÂZİL-ÂHIR 1440

24
ŞUBAT
2019
Pazar

Yılın 55. günü, Kalan Gün : 310
2. Ay, 28 Gün, 08. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Cahilin malı ve her nîmeti arttıkça çirkinliği de o nisbette artar. İmâm-ı Mâverdî “Rahmetullahi aleyh”


Nizâm-ı Cedîd askerî teşkilâtının kuruluşu (1793) - Vergi Haftası - Trabzon’un kurtuluşu (1918) - İbni Battûta’nın vefâtı (1369)Featured Image 01