Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1395    Rûmî: 09 Şubat 1432    Kasım: 107
25 CEMÂZİL-EVVEL 1438

22
ŞUBAT
2017
Çarşamba

Yılın 53. günü, Kalan Gün : 312
2. Ay, 28 Gün, 08. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

İki zinet insanı süsler: 1-Tevazu, 2-Haya, edep. Enver Ören “Rahmetullahi aleyh”


İhlas Holding’in kurucusu Enver Ören’in vefâtı (2013) - Süleyman Şâhın kabri taşındı (2015) - Maraş’ın işgâli (1919)Featured Image 01