Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1395    Rûmî: 17 Nisan 1433    Kasım: 174
4 ŞA'BÂN 1438

30
NİSAN
2017
Pazar

İMSÂKİYE
Yılın 120. günü, Kalan Gün : 245
4. Ay, 30 Gün, 17. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Gönlü kırık, zavallı ve garip birini görürsen, yarasına merhem ol! Ahmed Yesevî “Rahmetullahi aleyh”


Sultan Gazneli Mahmud’un vefâtı (1030) - Muş’un kurtuluşu - Alman diktatörü Hitler’in vefâtı (1945)Featured Image 01