Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1393    Rûmî: 25 Haziran 1431    Hızır: 64
21 RAMEZÂN 1436

8
TEMMUZ
2015
Çarşamba

İMSÂKİYE
Yılın 189. günü, Kalan Gün : 176
7. Ay, 31 Gün, 28. Hafta
Gündüzün kısalması 0 dakika - Bugün ezânî sâat ayarlanmaz.

Herkese anlıyabileceği kadar söyleyiniz! Hadis-i Şerif

Mehmed Ali Paşanın Mısır valiliği (1805) - Bevârih (Sıcak rüzgârlar)'in sonu


Featured Image 01