Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 14 Şubat 1436    Kasım: 112
15 RECEB 1442

27
ŞUBAT
2021
Cumartesi

Yılın 58. günü, Kalan Gün : 307
2. Ay, 28 Gün, 08. Hafta
Gündüzün uzaması 4 dakika - Ezânî sâat 2 dakika geri alınır.

Bir saat adâlet ile idârecilik yapmak, 60 sene nâfile ibâdet yapmaktan daha iyidir. Hadîs-i şerîf


İmâm-ı Ca’fer-i Sâdık Hazretlerinin vefâtı 148 (m. 765) - II. Cemre’nin suya düşmesi - Şeyhülislâm Yahya Efendi’nin vefâtı 1088 (m.1677)Featured Image 01