Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1393 Rûmî: 13 Mayıs 1431 Hızır: 21
8 ŞA'BÂN 1436

26
MAYIS
2015
Salı
Yılın 146. günü, Kalan Gün : 219
5. Ay, 31 Gün, 22. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

İnsanları, hor, hakîr ve aşağı görmen, senin için tedâvîsi mümkün olmayan büyük bir hastalıktır. Ebû Bekr el-Betâihî Rahmetullahi Aleyh

Sultan II. Bâyezid Hân'ın vefâtı (1512) - Ziyâd Ebuz-Ziya'nın vefâtı (1994) - Bahar Rüzgârlarının sonu


Featured Image 01