Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1394    Rûmî: 17 Mayıs 1432    Hızır: 25
23 ŞA'BÂN 1437

30
MAYIS
2016
Pazartesi

İMSÂKİYE
Yılın 151. günü, Kalan Gün : 215
5. Ay, 31 Gün, 22. Hafta
Gündüzün uzaması 0 dakika - Bugün ezânî sâat ayarlanmaz.

Hayırlı kimse, ailesine, çoluk çocuğuna faydalı olan kimsedir. Abdülkâdir-i Geylânî “Rahmetullahi aleyh” 


Sultan Abdülazîz Hân’ın hal’i (1876) - Kabak Meltemi
Sultan Alaeddin Keykubat’ın vefâtı (1236)Featured Image 01