Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1393 Rûmî: 17 Mayıs 1431 Hızır: 25
12 ŞA'BÂN 1436

30
MAYIS
2015
Cumartesi
Yılın 150. günü, Kalan Gün : 215
5. Ay, 31 Gün, 22. Hafta
Gündüzün uzaması 1 dakika - Bugün ezânî sâat ayarlanmaz.

Eshâbıma dil uzatanlardan başka, herkese şefâat edebilirim. Hadis-i şerîf


Sultan Abdülazîz Hân'ın hal'i (1876) - Kabak Meltemi - Sultan Alaeddin Keykubat'ın vefâtı (1236)


Featured Image 01