Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1395    Rûmî: 14 Teşrîn-i Evvel 1432    Hızır: 175
26 MUHARREM 1438

27
EKİM
2016
Perşembe

Yılın 301. günü, Kalan Gün : 65
10. Ay, 31 Gün, 43. Hafta
Gündüzün kısalması 3 dakika - Ezânî sâat 1 dakika ileri alınır.

Herkesin değeri, söylediği güzel sözlere, yaptığı iyi işlere göre ölçülür. Hadîs-i şerîf


Balık Fırtınası - Balkan Misâkı’nın kabûlü (1932)
Halep’in İngilizlerce işgâli (1918)Featured Image 01