Untitled Document

SOHBET....................HAKÎKİ MÜSLÜMANIN HASLETLERİ

Müslüman, diğer Müslüman kardeşini en az kendisi kadar düşünür. Kendisine yapılmasını uygun görmediği şeylerin başkalarına da yapılmamasını ister. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
(Kendisi için sevdiğini, din kardeşi için sevmeyen kâmil mümin olamaz.)         (Buhari)
(Siz, din kardeşinizin aynasısınız. Onda gördüğünüz lekeyi siliniz!)     (Ebû Davud)
(Bir mümini sevindireni, Allahü teâlâ kıyamet günü sevindirir.)               (İbni Mübârek)
(Bir kimsenin üzüntü ve sıkıntısını gidereni veya bir mazluma yardım edeni, Allahü teâlâ yetmiş üç defa mağfiret eder.)                         (Harâiti)
(Allah indinde en makbul amel, bir mümini sevindirmek, kederini gidermek, borcunu ödemek veya karnını doyurmaktır.)                   (Beyheki)
(Şu iki şeyden daha kötüsü yoktur: Allaha şirk koşmak ve O’nun kullarına zararlı olmak. Şu iki hasletten de daha üstünü yoktur: Allaha îmân etmek ve O’nun kullarına faydalı olmak.)             (Deylemî)
(Din kardeşinin işini bir müddet takip eden kimse, o işi görsün veya göremesin, iki aylık itikâftan daha çok sevap alır.)                            [Hâkim]
(Mazlûm da, zâlim de olsa din kardeşinize yardım ediniz!) buyurunca; (Yâ Resûlallah! Zâlime nasıl yardım ederiz?) diye sordular. Cevabında buyurdu ki: (Onun zulmüne mani olmak suretiyle yardım etmiş olursunuz.)                (Buhârî)
(İnsanlardan bana gelip ihtiyaç talebinde bulunanlar oluyor. O anda yanımda bulunanlar, onlara yardım etmeli ki, ecir kazansınlar. Allahü teâlâ, sevdiği şeyi peygamberlerin eli ile verir.) (Müslim)
(İhtiyaçları için bana gelenlere, siz de yardımcı olun! Ben yapmayı murat ettiğim şeyleri, sizlerin vasıta olup, ecir kazanmanız için biraz geciktiririm.)         
(Nesâî)
(Dil ile yapılan yardımdan daha faziletli bir sadaka olamaz. Aracı olmak sayesinde kan dâvâsı önlenir, menfaat sağlanır ve zararın önüne geçilmiş olur.)            (Harâitî)
Namaz kılan mümin, her namazda; (Ettehiyyâtü) duâsını okuyunca sâlih kullara da duâ etmektedir. Onun için namaz kılmayan kimse, müminleri bu duâdan mahrum bırakmaktadır. Âhırette kul hakkından hesaba çekilir.
   Hasan Yavaş TÜRKİYE GAZETESİ  06 .09.2017

Featured Image 01