Untitled Document

TARİH.................. WASHİNGTON’DAKİ ABDÜLMECİD HÂN

Washington’da Beyaz Saray, Kongre Sarayı ve Yüksek Mahkeme arasında uzun bir taş yükselir. Boyu buradaki üç binadan uzun olan bu taşa Washington Âbidesi denir. Şehre de adını veren, ABD’nin ilk Cumhurbaşkanı George Washinton’un hâtırasına dikilmiştir. Âbidenin temeli, 4 Temmuz 1848’de atılmış iç savaş ve çeşitli sebeblerden 1885’te tamamlanabilmiştir. Âbide 169 metre boyuyla şehrin en yüksek yapısı. 90 bin küsur ton mermer kullanılmış. İçindeki asansörle 70 saniyede tepesine çıkılır, 897 basamak merdiveni vardır. Bu âbidenin iç duvarlarına 198 adet hâtıra plâkası yerleştirilmiştir. Eyâletlerden, çeşitli derneklerden ve diğer devletlerden hediye olarak gönderilmiş yazılı resimli taş levhalar arasında hepsinden farklı bir yazı vardır. Çiçek motifleri arasında, daire ortasına yerleştirilmiş bir Osmanlı pâdişahı tuğrası ile altında iki satır Osmanlı Türkçesi yazı vardır:

“Devam-ı hulleti te’yid içün Abdülmecid Hân’ın,
Yazıldı nâm-ı pâki seng-i bâlâya Washington’da.

(Bugünkü dil ile: Dostluğumuzun devâmı için, Abdülmecid Hân’ın temiz adı, Washington’daki dikili büyük taşa yazıldı. 1852)

 Ayşe Göktürk Tunceroğlu, TÜRKİYE GAZETESİ
                       3 Haziran 1999

GÜNÜN TARİHİ................SÜVEYŞ KANALI’NIN AÇILIŞI

Akdeniz’le Kızıldeniz’i birleştirmek, Hac ve ticaret yolunu kolaylaştırmak için, Sultan Abdülaziz Hân devrinde ve Mısır Hidivi İsmail Paşanın gayretiyle, 25 Nisan 1859 yılında inşaatına başlanılan Süveyş Kanalı, 16 Kasım 1869’da açılmıştır. 10 sene 6 ay 25 gün süren hafriyatta 20.000 işçi çalışmıştır. Uzunluğu 162,5 km, genişliği ise 68-100 metredir.

ZEKÂ BULMACASI

Yandaki resimde bir çocuk, bir de ihtiyar kadın vardır.
Bulabilecek misiniz?

Featured Image 01