Untitled Document

MENKIBE............................ BİZİM SAHANA BENZİYOR

Balıkesir’in Sındırgı kazasının, Hisaralan köyünde yatan “Allah dostu” bir büyük zat vardı. İbrâhim Dede “rahimehullah”
Vaktiyle bu zat, “zengin” bir Ağa’nın hizmetini yapardı .
Ağa, hacca gitti bir sene. Orada bir gün canı helva istedi.
Onun bu arzusu İbrâhim Dede’ye mâlum olunca, koştu hemen Ağa’nın hanımına. Ve ricâ etti ki:
- Bir sahan helva yapar mısın?
Kadıncağız sordu:
- Olur, ama ne yapacaksın?
- Birine göndereceğim.
O esnada Ağa, Mekke’de, çadırında namaz kılıyordu. Selâm verince, yanında yeni pişmiş, sıcacık bir sahan helva gördü.
"Biri bırakmıştır" diye düşündü. Âfiyetle yiyip duâ etti gönderene. Ancak sahan, yabancı gelmedi ona.
"Bu, bizim sahana ne kadar da benziyor." diye geçirdi içinden...
Nihâyet hacdan döndü. Hanımı, eşyalarının arasında "helva sahanı"nı gördü. Çok şaşırdı! Hemen sordu:
- Efendi, bu sahan evdeydi. Sende ne arıyor?”
- Evde miydi?”
- Evet, ben bununla helva yapıp İbrâhim Dede’ye vermiştim. O günden beri bu sahanı arıyorum bulamıyorum.
Ağa da, olanları anlatınca, mesele anlaşıldı...

GÜNÜN TARİHİ......................   AHISKA TÜRKLERİ

Ahıska Türkleri, 1573-1578 yıllarında Osmanlı Hükümdarı Sultan III. Murat Hân döneminde, Orta Anadolu’dan, (Konya, Yozgat ve Tokat’tan...) Gürcistan’ın Ahıska bölgesine gönderilip yerleştirilen Osmanlı Türklerinin torunlarıdır.
14 Kasım 1944 tarihinde, 86 bin Ahıskalı Türk, Sovyetler Birliği Lideri Stalin ve İçişleri Bakanı Lavrentiy Beriya’nın emrine göre, Gürcistan’ın Ahıska bölgesinden Orta Asya’ya, (Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’a) sürgün edildi. Ahıskalı Türklerin sürgün edilmelerinin yıl dönümü, başta Türkiye olmak üzere, ABD, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Ukrayna ve bütün dünyada her yıl anılıyor. Sayıları yaklaşık 400 bin olan Ahıskalı Türkler hâlen bulundukları; Türkiye, ABD, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Ukrayna ve BDT’ye üye diğer ülkelerde dağınık hâlde yaşamalarına rağmen, kendi dillerini, dinlerini ve kültürlerini koruyorlar.

Featured Image 01