Untitled Document

TARİH............. BOSNA-HERSEK İÇİN FERMÂN

Başka dinden, ırktan olanlara özgürlük ve hoşgörü sağlayan aşağıdaki fermân, Fatih Sultan Mehmed’in Bosna-Hersek’i fethinden sonra, 28 Mayıs 1463 tarihinde Milodraz’da yaz-dırılmıştır. Aslı Bosna-Hersek Fojnica şehrinde Fransisken Katolik Kilisesi’ndedir. Fermân, yeni ortaya çıkarılmış, Kültür Bakanlığı’nca Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunun 700. yıldönümü sebebiyle yayınlanmıştır.
“Ben, Fatih Sultan Mehmed Hân! Bütün dünyaya ilân edi-yorum ki;
Kendilerine bu Pâdişah Fermânı verilen Bosnalı Fransiskenler himâyem altındadır ve emrediyorum: Hiç kimse, ne bu adı geçen insanları, ne de onların kiliselerini rahatsız etmesin ve zarar vermesin! İmparatorluğumda huzûr içersinde yaşasınlar ve bu göçmen durumuna düşen insanlar, özgür ve güvenlik içerisinde yaşasınlar! İmparatorluğumdaki bütün memleketlere dönüp kor-kusuzca kendi manastırlarına yerleşsinler!   Ne Pâdişahlık eşrâfından, ne vezirlerden veya memurlardan, ne de İmparatorluk vatandaşlarından hiç kimse bu insanların onurunu kırmayacak ve onlara zarar vermeyecektir. Hiç kimse, bu insanların hayatlarına, mallarına ve kiliselerine saldırmasın, hor görmesin ve tehlikeye atmasın! Hatta bu insanlar, başka ülkelerden devletime birisini getirirse onlar da aynı haklara sâhiptir. Bu Pâdişah Fermânını ilân ederek, burada; yerlerin, göklerin yaratıcısı ve efendisi Allah, Allahın elçisi aziz Peygamberimiz Muhammed ve 124 bin Peygamber ile kuşandığım kılıç adına yemin ediyorum ki; emrime uyarak bana sâdık kaldıkları sürece, tebâmdan hiç kimse bu fermânda yazılanların aksini yapmayacaktır.

ZEKÂ BULMACASI...................SALATA
Bir grup arkadaş pikniğe giderken Ali, Ahmet'e sorar:
- Salata için zeytinyağı ve sirke aldın mı? 
- Aldım tabi. Hem de, iki şişe taşımamak için zeytinyağı ve sirkeyi aynı şişeye koydum. 
- Niye öyle yaptın? Ben salatada bol zeytinyağı ve az sirkeden hoşlanırım. Diğer arkadaşlar  ise, başka çeşit ister.
- Sen hiç merak etme, ben herkesi memnun edeceğim.
 Dediği gibi Ahmet bu işi başardı. Acaba nasıl yaptı?     
(Cevabı yarın)Erkek: Seyfullah - Kız: Ferhan - Yemek: Düğün çorbası, Tas kebabı, Pilav, Kavun.Featured Image 01