Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 26 Temmuz 1436    Hızır: 95
18 ZİL-HİCCE 1441

8
AĞUSTOS
2020
Cumartesi

Yılın 221. günü, Kalan Gün : 145
8. Ay, 31 Gün, 32. Hafta
Gündüzün kısalması 1 dakika - Ezânî sâat 1 dakika ileri alınır.

Edep­le­re ri­ayet et­me­den ya­pı­lan hiz­met­le­rin, fay­da­sı yok­tur. İmâm-ı Rab­bâ­nî “Rahmetullahi aleyh”

Bitlis’in kurtuluşu (1918) -Hazret-i Osman’ın şehâdeti 35 (m. 656) - Sultan IV. Mehmed Hân’ın taht’a çıkması (1648)Featured Image 01