Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 27 Temmuz 1436    Hızır: 96
19 ZİL-HİCCE 1441

9
AĞUSTOS
2020
Pazar

Yılın 222. günü, Kalan Gün : 144
8. Ay, 31 Gün, 32. Hafta
Gündüzün kısalması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika ileri alınır.

İma­nın en üs­tü­nü, ken­din için is­te­di­ğin şe­yi, mümin kardeşlerin için de is­te­mendir. Hadîs-i şerîf

I. Kosova Zaferi ve Sultan I. Murad Hân’ın şehâdeti (1389) - Nagazaki’ye atom bombasının atılması (1945)Featured Image 01