Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 17 Kânûn-i Sânî 1435    Kasım: 84
5 CEMÂZİL-ÂHIR 1441

30
OCAK
2020
Perşembe

Yılın 30. günü, Kalan Gün : 336
1. Ay, 31 Gün, 05. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Kur’ân-ı kerîm okuyunuz! Çünkü Kur’ân-ı kerîm, Kıyâmet günü okuyanlarına şefaat edecektir. Hadîs-i şerîf


Osman Sirâceddin Efendinin vefâtı (1997) Erbaîn (Zemherîr)’in sonu) - Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin vefâtı 672 (m.1273)Featured Image 01