Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 10 Kânûn-i Sânî 1435    Kasım: 77
28 CEMÂZİL-EVVEL 1441

23
OCAK
2020
Perşembe

Yılın 23. günü, Kalan Gün : 343
1. Ay, 31 Gün, 04. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Farz ibâdetlerden sonra, en faziletli amel, Müslümanları sevindirecek bir iş yapmaktır. Hadîs-i şerîf


İttihatçıların Bâb-ı Âlî baskını (1913) - Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın vefâtı (1986)Featured Image 01