Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1397    Rûmî: 12 Haziran 1435    Hızır: 51
22 ŞEVVÂL 1440

25
HAZİRAN
2019
Salı

Yılın 176. günü, Kalan Gün : 189
6. Ay, 30 Gün, 26. Hafta
-

Ölümü gerçekten tanımış kimseye, dünya belâ ve musibetleri, dert ve sıkıntıları çok hafif gelir. Ka’bül Ahbâr “Rahmetullahi aleyh”


Sultan Abdülmecîd Hân’ın vefâtı (1861) - Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre’nin vefâtı (2008)Featured Image 01