Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1400    Rûmî: 09 Haziran 1438    Hızır: 48
23 ZİL-KA'DE 1443

22
HAZİRAN
2022
Çarşamba

Yılın 173. günü, Kalan Gün : 192
6. Ay, 30 Gün, 25. Hafta
Gündüzün uzaması 0 dakika - Bugün ezânî sâat ayarlanmaz.

Helâl kazanmak için sıkıntı çekenlere Cennet vâcib olur. Hadîs-i şerîf

Gündönümü ve Gündönümü Fırtınası - Nasreddin Hocanın vefâtı (1284)- Erzurumlu İbrâhîm Hakkı Hazretlerinin vefâtı (1780)


Featured Image 01