Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 25 Mayıs 1436    Hızır: 33
15 ŞEVVÂL 1441

7
HAZİRAN
2020
Pazar

Yılın 159. günü, Kalan Gün : 207
6. Ay, 30 Gün, 23. Hafta
Gündüzün uzaması 0 dakika - Bugün ezânî sâat ayarlanmaz.

Gü­zel ah­lâk; gü­ler yüz, tat­lı söz, iyi­lik yap­mak ve kö­tü­lük et­me­mek­tir. Ha­san-ı Bas­rî “Rahmetullahi aleyh”

Genel Seçimler (2015) - Ekin biçme mevsimi - Süleymaniye Câmii’nin ibâdete açılışı (1557)Featured Image 01