Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 26 Mayıs 1436    Hızır: 34
16 ŞEVVÂL 1441

8
HAZİRAN
2020
Pazartesi

Yılın 160. günü, Kalan Gün : 206
6. Ay, 30 Gün, 24. Hafta
Gündüzün uzaması 1 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Gü­neş ve Ay, Al­la­hın kud­ret ve aza­me­ti­ne de­lâ­let eden bü­yük alâ­met­le­rin­den­dir. Hadîs-i şerîf

Cahit Zarifoğlu’nun vefâtı (1987) - Ekin biçme mevsimi - Emekli Sandığının kuruluşu (1949)Featured Image 01