Untitled Document

SOHBET.................... İSLÂM NİMETİNE ŞÜKRETMELİ

Cenâb-ı Hak, Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki:
“Ey îmân edenler, kendinizi ve çoluk çocuğunuzu öyle bir ateşten koruyun ki, onun tutuşturucusu insanlarla taşlardır...” [Tahrîm sûresi, âyet: 6]
Malumdur ki hayırlı işlerin birincisi ve en önemlisi, çoluk çocuğuna, âile efrâdına İslâmiyet'i öğretmektir.
İmâm-ı Birgivî hazretleri vasiyetinde buyurdu ki:  
“Allahü teâlânın emrettiği şeyleri yapınız. Kazâya kalmış namazlarınızı kılınız, kazâya kalmış zekâtlarınızı veriniz. Oruçlarınızı tutunuz. Üzerinize farz oluyorsa hac yapınız. Her Müslümânın öğrenmesi farz-ı ayn olan ilmihâl bilgilerini öğreniniz. Âlimlerin sohbetine devam ediniz. Güvenilir ve sağlam âlimlerin fetvâsıyla amel ediniz. Herkesin fetvâsıyla amel etmemelidir... Hocaya hürmet göstermelidir.  
Akrabâyı ziyaret etmeli, sıla-i rahmi, akrabâ ziyâretini terk etmemelidir. Anne ve babanın da haklarını gözetmeli, onlara karşı yüksek sesle konuşmamalı ve kızgın bakmamalı, günah olmayan emirlerini yapmalıdır. Komşuların haklarını gözetmeli, ihtiyâçlarını görmeli ve zarara uğradılarsa yardım etmeli ve iyilik gelirse sevinmelidir. 
Dîni ve dünyayı korumak için dünyalık vermelidir.  Alışve-rişte dinin emirlerine uymalı ve cemâate devâm etmelidir. Bidatlerden sakınmalı, duâya Allahü teâlâya hamd ve senâ ile, Resûlüne salât ve selâm ile başlamalıdır. Duâ ederken bütün müminlere duâ etmeli, anneyi, babayı ve iyilik gördüğü kimseleri de duâlarında anmalıdır.. 
Îmânın gitmesinden korkup, dâimâ, hüsn-i hâtime (son nefeste îmân ile gitmeyi) istemeli, İslâm nimetine her zaman şükretmelidir. Çoluk-çocuğuna ilmihâlini, lâzım olan din bilgilerini öğretip, İslâmiyete uymayan şeylerden korumalı ve sakındırmalıdır...”
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı                 TÜRKİYE GAZETESİ     19.02.2019

KIBLE SAATİ VAKTİ
Takvimimizde her şehir için gösterilen Kıble Saati vaktinde, Güneş’e doğru dönen kimse, Kâbe yönüne dönmüş ve o yerin kıblesini bulmuş olur.Erkek: Necmeddin - Kız: Nurhayat - Yemek: Mercimek çorbası, Güveç, Havuç tatlısı.Featured Image 01