Untitled Document

ŞİİR.........................(Ahmet Gülmen)....................MANZUM ATA SÖZLERİ

Kâmil ol, kâmilin sözünü dinle,
Münakaşa etmez, kimse seninle,
Sevildiğin yere sık gidip gelme,
Dünya bir kararda kalmaz demişler.

Para, ilâç alır sağlık alamaz,
Para, yatak bulur uyku bulamaz,
Para, bir ev alır yuva kuramaz,
Her şey para ile olmaz demişler.

Güneş balçık ile sıvanmaz ey dil,
Dilsiz dahi olsa bellidir kâmil,
Bilmediği ilmi beğenmez câhil,
Beleş versen ona almaz demişler.

Genç iken aklına ölümün gelmez,
Bu yaşta nasihat kulağa girmez,
Sanma her isteyen murada ermez,
Batak toprak temel tutmaz demişler.

Sabır, vuslat yolu açar âşığa,
Sabah sen işine sakın geç kalma,
Söylenen her sözü üstüne alma,
Kötülük yapanlar onmaz, demişler.

İyi araştırıp, bul doğru bir yol,
Aslın nasıl ise, her an aynı ol,
Öyle sevil ki sen, kalbden kalbe dol,
Herkes de doğruyu bulmaz demişler.

Ne oldum deme ne olacağım de,
Dövülürmüş demir bile deminde,
Kimseyi kendine düşman eyleme,
Ava gelmeyen kuş olmaz demişler.

Derdini saklayan derman bulamaz,
Zâlimin zulmüne Hak râzı olmaz,
Mazlumların ahı da yerde kalmaz,
Başa gelmeyen iş olmaz demişler.

Bir leyleğin ömrü laklakla geçer,
Altın anahtar her kapıyı açar,
Kalbi temiz olan, günahtan kaçar,
Emeksiz yemek hiç olmaz demişler.

Kalpler kalbe karşı demiş atalar,
Gençlikte taş taşı, demiş atalar,
Kocalıkta ye aşı demiş atalar,
Her aşa uygun diş olmaz demişler.

Herkesle hoş geçin, kötülük etme!,
Bil ki; iki sevgi sığmaz bir kalbe,
Ne verirsen elle, o gider senle,
Göze uygun kaş da olmaz demişler.

Hiç kimse kimsenin kısmetin yemez,
Dibi görünmedik göle girilmez,
Azılı düşmanla yola çıkılmaz,
Ateş ile oyun olmaz demişler.

Gözden ırak olan gönülden ırak,
Az ilim olsa da, çok amel gerek,
Yazdan hazır olsun kışlık yiyecek,
Fırsatın kazâsı olmaz demişler.

Al malın iyisin, olmaz kaygısı,
Bülbülün çektiği dili belâsı,
Sabır acı ise, meyvesi tatlı,
Bil, mızrak çuvala sığmaz demişler.

Adam olana bir söz yeter derler,
Allah sevdiğine dert verir derler,
Ödünç ata binen tez iner derler,
Çürük tahta çivi tutmaz demişler.

Az ateş olsa da, odunu yakar,
Kadın var ev yapar, kadın var yıkar,
Şeytanın dostluğu ölüme kadar,
Bil, düşenin dostu olmaz demişler.

Featured Image 01