Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1402    Rûmî: 20 Şubat 1439    Kasım: 118
23 ŞA'BÂN 1445

4
MART
2024
Pazartesi

44 LİSÂNDA İMSÂKİYE
Yılın 64. günü, Kalan Gün : 302
3. Ay, 31 Gün, 10. Hafta
Gündüzün uzaması 4 dakika - Ezânî sâat 2 dakika geri alınır.

Sizin en iyiniz, fakirleri doyuran ve selâmı alıp cevap verenlerdir. Hadîs-i şerîf


Takrir-i Sükûn Kanunu ile İstiklâl Mahkemeleri kuruldu (1925) Sultan Selâhaddin Eyyûbî’nin vefâtı (1193) [H: 589]


Featured Image 01