Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 08 Kânûn-i Sânî 1436    Kasım: 75
8 CEMÂZİL-ÂHIR 1442

21
OCAK
2021
Perşembe

Yılın 21. günü, Kalan Gün : 344
1. Ay, 31 Gün, 03. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Atalarınıza hürmet ediniz ki; çocuklarınız da size hürmet etsin! İffetli olunuz ki; aileleriniz de iffetli olsun! Hadîs-i şerîf


Osmanlı Haftası - Sultan III. Mustafa Hân’ın vefâtı (1774) - Piyâle (1578) ve Gâzi A. Muhtar Paşaların (1919) vefâtlarıFeatured Image 01