Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 19 Teşrîn-i Sânî 1436    Kasım: 25
17 REBÎ'UL-ÂHIR 1442

2
ARALIK
2020
Çarşamba

Yılın 337. günü, Kalan Gün : 29
12. Ay, 31 Gün, 49. Hafta
-

Bir kim­se bir nî­me­tin şük­rü­nü yap­maz­sa, o nî­met elin­den gi­der de haberi bile olmaz. Sır­rî-yi Se­kâ­tî “Rahmetullahi aleyh”

Karadeniz Teknik Üniversitesinin açılışı (1962) Namık Kemâl’in vefâtı (1888)


Featured Image 01