Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 14 Teşrîn-i Sânî 1436    Kasım: 20
12 REBÎ'UL-ÂHIR 1442

27
KASIM
2020
Cuma

Yılın 332. günü, Kalan Gün : 34
11. Ay, 30 Gün, 48. Hafta
-

Ah­mak­lık, ha­ta­da ıs­rar et­mek­tir. Ab­dül­ha­kîm-i Ar­vâ­sî “Rahmetullahi aleyh”

Güz yağmurlarının sonu - Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî Hazretlerinin vefâtı (1943)


Featured Image 01