Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 29 Haziran 1436    Hızır: 68
21 ZİL-KA'DE 1441

12
TEMMUZ
2020
Pazar

Yılın 194. günü, Kalan Gün : 172
7. Ay, 31 Gün, 28. Hafta
Gündüzün kısalması 0 dakika - Bugün ezânî sâat ayarlanmaz.

Din kar­de­şi­ne ezi­yet eden, kal­bi­ni kı­ran, Kâ­be’yi yık­mış gi­bi gü­na­ha gi­rer. Hüseyin Hil­mi bin Saîd “Rahmetullahi aleyh”

Eğriboz Adası’nın fethi (1470) - Türk Dil Kurumu’nun (TDK) kuruluşu (1932)Featured Image 01