Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 23 Mart 1436    Kasım: 150
12 ŞA'BÂN 1441

5
NİSAN
2020
Pazar

Yılın 96. günü, Kalan Gün : 270
4. Ay, 30 Gün, 14. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

En faziletli sadaka, gizli verilen sadakadır. Hadîs-i şerîf


Gâzi Osman Paşanın vefâtı (1900) - Avukatlar Günü - Fatih Sultan Mehmed Hân’ın donanması ‹stanbul’a girdi (1453)Featured Image 01