Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1397    Rûmî: 02 Kânûn-i Sânî 1434    Kasım: 69
9 CEMÂZİL-EVVEL 1440

15
OCAK
2019
Salı

Yılın 15. günü, Kalan Gün : 350
1. Ay, 31 Gün, 03. Hafta
Gündüzün uzaması 1 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Hayır eken, çok mahsul alır. Şer eken ise, pişmanlık biçer. Abdullah bin Mesûd “Radıyallahü anh”

 


Akşemseddîn Hazretlerinin vefâtı (1459) - Sarıkamış Şehitleri Günü (1915) “Soğuktan 86.000 şehit”

 Featured Image 01