Visini sunca za vrijeme Imsâka (ugao  visine ispod horizonta)

U vremenima namaza I posta pripremljeni od strane turskog kalendara I objavljeni na internet stranicama, Tamkin vrijeme i visina ugla sunca od shar'i horizonta koji se odnose na vrijeme namaza se nisu mijenjali, te su time vrijeme namaza I posta odredjeni ispravno.

Imsâk vrijeme počinje krajem Shar'i noći u sva četiri mezheba. To jeste, počinje kada se bjeljina zvana  "Fajr-i Sadik" pojavljuje na jednoj tacci UFK-i Zahiri (horizontalna linija) na istoku. Post počinje takodje u ovom vremenu. Ili drugim rijecima, imsak počinje kada  gornja ivica sunca dostigne 19 stepeni do vidljive linije (UFK-i Zahiri).

Ahmet Zija Bej, stručnjak islamske astronomije, piše u svojoj knjizi "Rub'-i Daira": "Evropljani racunaju početak  Fajr-i Sadik  vremena kada se bjelina potpuno rasiri na horizontalnoj liniji. Na osnovu ovoga uzimaju za visinu sunca kao -18 stepeni. Ali mi računamo prvo vrijeme kada se  bjelina pojavi na horizontalnoj liniji. Tako da mi za visinu sunca uzimamo -19 stepeni. I to na osnovu polemike islamskih učenjaka, da početak Imsâka nije kada se bjelina raširi oko horizontalne linije, nego kada se prvi put pojavi na horizontalnoj liniji."

Vjekovima su islamski učenjaci bili suglasni da je u vrijeme zore (Imsâk) visina sunca -19 stepeni ispod horizonta i da su sve ostale vrijednosti neispravne. Ovo je činjenica  navedena u fetvi. (Fetva je konačno objašnjenje u kojem ovlašteni islamski učenjak odgovara na pitanja muslimana ). Osobe koji nisu mudžtehidi nemaju pravo na  izmjenu fetve. Djela obožavanja koji se ne obavljaju u skladu sa fetvom nisu sahih (važeci). Za vjerska pitanja, muslimani moraju slijediti islamske učenjake, a ne kršćane i ljude van mezheba.

Kao cinjenica, 1958. godine predsjedništvo vjerskih pitanja je dalo odgovor kolumnistu govoreći: "Kada je u pitanju Imsâk vrijeme; kažete da Britanci, Amerikanci i Francuzi su usvojili ovo vrijeme kao vrijeme kada je sunce 18 stepeni ispod horizontalne linije' u vasem  članku. Pitam se šta obožavaju ova tri hrišćanska naroda u vrijeme Imsâka  te zbog toga prihvataju ovo neslaganje kao osnovu. Čak i ako su to od strane islamskih stručnjaka astronomije? Imsâk vrijeme je trenutak kada ustanak zore počinje (to je trenutak kad se bjeljina javlja kao tačka na istočnom horizontu). Bivsi astronomi (svi prijasnji islamski stručnjaci astronomije) su prihvatili ovaj trenutak kao 19 stepeni sunca ispod horizonta. Ovo znači da vrijeme prihvaceno od islamskih astronoma nije -18 stepeni nego -19. Namaska vremena moraju biti izračunata u skladu sa ovim i proračuni u našem kalendaru se zasnivaju na ovo." Oni su izjavili da se Imsâk izračunava logaritmom i trigonometrijom, i sa ovim formulama se takodje vrsi izračunavanje Tamkin perioda. Ovo su poslali gorenavedenom autoru novina. Vrijeme imsaka objavljenom u turskom kalendaru i na našim web stranicama su svi izracunati na isti nacin koji smo ovdje pomenuli, koristenjem 19 stepeni ispod horizonta i uzimajući Tamkin za vodece vrijeme.

Imsak vrijeme izracunato uzimanjem ugla visine sunca ispod horizonta kao -18 stepeni je pogresno.

Izračunavajuci oboje, uzimajući visinu sunca ispod horizonta kao -18 stepeni i eliminacijom Tamkin perioda, pravi oko 15-20 minuta razlike u vremenima Imsâka (u zemljama koje su između širina od 36 do 42 stupnjeva kao što je Turska) i post pocinje otprilike 15-20 minuta kasnije nego ispravno Imsâk vrijeme. Post koji je skraćen ovim razlogom treba ponoviti.