Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1396    Rûmî: 11 Şubat 1433    Kasım: 109
8 CEMÂZİL-ÂHIR 1439

24
ŞUBAT
2018
Cumartesi

Yılın 55. günü, Kalan Gün : 310
2. Ay, 28 Gün, 08. Hafta
Gündüzün uzaması 3 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Allahü teâlâyı seven, O’nun sevdiklerini de sever. Süfyan bin Uyeyne “Rahmetullahi aleyh”


Nizâm-i Cedîd askerî teşkilâtının kuruluşu (1793) - Trabzon’un kurtuluşu (1918) - İbni Battûta’nın vefâtı (1369)Featured Image 01