Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 13 Korrik 1437    Hızır: 82
16 DHIL HIXHE 1442

26
KORRIK
2021
E Hënë

Dita 207. e vitit, Ditët e Mbetura : 158
Muaji 7., 31 Ditë, Java 30.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Kush kryen gjynahe duke qeshur, do të futet në Xhehennem duke qarë. Ebu Musel Esh'ari (Rrahmetullahi alejh)