Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1401    Rûmî: 17 Janar 1438    Nëntor: 84
8 REXHEP 1444

30
JANAR
2023
E Hënë

Kalendari i Imsakut në 44 gjuhë
Dita 30. e vitit, Ditët e Mbetura : 335
Muaji 1., 31 Ditë, Java 05.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Për tu futur nën mëshirën e Allahut në ahiret, duhet të vdesësh me besim. Imam Rrabbani (Rrahmetullahi alejh)