Untitled Document

Хиджри Шемси: 1402    Руми: 10 Септември 1439    Хъзър: 141
8 РЕБИ'УЛ-ЕВВЕЛ 1445

23
СЕПТЕМВРИ
2023
Събота

266 ден от началото на годината, Оставащи дни : 99
9. Месец, 30 Ден, 38. Седмица
Денят намалява с 3 минута - Часа Езани 2 преместете с минута напред.

Дългосрочните амбиции и отлагането на всичко е злочестина и неблагоразумие. Джафер-и Садък (рахметуллахи алейх)