Untitled Document

Хиджри Шемси: 1401    Руми: 23 Септември 1438    Хъзър: 154
10 РЕБИ'УЛ-ЕВВЕЛ 1444

6
ОКТОМВРИ
2022
Четвъртък

279 ден от началото на годината, Оставащи дни : 86
10. Месец, 31 Ден, 40. Седмица
Денят намалява с 3 минута - Часа Езани 2 преместете с минута напред.

Този свят е място за работа, а отвъдният – място за отплата. Имам-ъ Раббани (рахметуллахи алейх)


УТРЕ Е СВЕЩЕНАТА НОЩ МЕВЛИД КАНДИЛИ