Untitled Document

Хиджри Шемси: 1402    Руми: 05 Юли 1440    Хъзър: 74
12 МУХАРРЕМ 1446

18
ЮЛИ
2024
Четвъртък

200 ден от началото на годината, Оставащи дни : 166
7. Месец, 31 Ден, 29. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Който вярва в Аллах и отвъдното, да не пие алкохол, да не сяда на трапеза, на която се пие алкохол! (Хадис-и шериф)