Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1402    Rûmî: 10 Sentyabr 1439    Hızır: 141
8 Rәbi'ül-әvvәl 1445

23
Sentyabr
2023
Şәnbә

İlin 266. Günü, Qalan gün : 99
9. Ay, 30 Gün, 38. Hafta
Günün Qısalması 3 deqiqe - Azan Vaxtı 2 degige qabağa çekilir.

Alim cahili bilir. Çünki əvvəl özü cahil idi. Amma cahil alimi bilmir. Çünki hələ o alim olmadı. İmamı Mavərdi (rahmətullahi aleyh)

Azərbaycan dili Azərbaycan Respublikasının (Azərbaycan SSR) dövlət dili elan olunur (1989). Neptun planetinin kəşfi (1846).