İnsanların şerefi ve kıymeti mal ile ölçülseydi, dünya malı çok olan kâfirler daha kıymetli olurdu. İmâm-ı Rabbânî “Rahmetullahi aleyh”