Helâl ve haramdan her bulduğunu korkusuzca yiyenlerden olma! Muhammed Bâkî-billah “Rahmetullahi aleyh”