Sultan Abdülmecîd Hân’ın vefâtı (1861) - Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre’nin vefâtı (2008)