Untitled Document

BATILI GÖZÜYLE............. JOHANN GOETHE

Goethe, gerçek bir İslâm sevdalısı olarak biliniyor. Büyük düşünürün İslâm ve Müslümanlık’la ilgili bazı değerlendirmeleri şöyle:
“Kur’ân’da Musâ’nın duâ ettiği gibi duâ etmek istiyorum: Ya Rabbi, dar göğsümü genişlet! Madem ki İslâm, Allaha teslim olmak mânâsınadır: Öyle ise hepimiz İslâm’da yaşayıp ölmekteyiz! İsa’yı Tanrı yapanlar Mukaddes niyetini rencide etti. Ve böylece hak olduğu görülür Muhammed (aleyhisselâm)’in başardığı; Yalnız vahdet mefhumu ile o bütün âleme galip geldi. 
Kur’ân’ın ezelden olup olmaması diye bir şüphe beni uğraştırmaz! Kitapların kitabı olduğuna îmân ederim. Müslüman olarak bana farz olduğu gibi! Hiç kimse Hazret-i Muhammed’in prensiplerinden daha ileri bir adım atamaz. Avrupa’ya nasip olan bütün başarılara rağmen, bizim konulmuş olan bütün kanunlarımız, İslâm kültürüne göre eksiktir. Biz Avrupa milletleri medenî imkânlarımıza rağmen Hazret-i Muhammed’in son basamağına varmış olduğu merdivenin daha ilk basamağındayız. Şüphe yok ki, hiç kimse bu yarışmada O’nu geçemeyecektir. Bu eserin (Doğu Batı Divanı) yazarı Müslüman olduğunu reddetmez.”
 
GÜNÜN TARİHİ..............  BALKAN SAVAŞI
Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ devletlerine karşı yaptığımız savaştır. Bu dört müttefik, Rusya’nın yardımıyla, Türkiye’nin Avrupa’daki topraklarını paylaşmaya karar verip, 8 Ekim 1912’de Türkiye’ye saldırdılar. Makedonya ve Trakya’daki birçok topraklarımız elden çıktı. Bulgar ordusu İstanbul’un yakınındaki Çatalca’da durdurulabildi. 1913’te Bulgaristan ve Yunanistan arasında çıkan II. Balkan Savaşı sonunda Türkiye, Edirne’yi geri aldı.
 
ZEKÂ BULMACASI.............  TOPLAM AYNI

Yanda görü-len beyaz boş karelere öyle tek rakamları yazın ki, yanya-na ve alt alta toplanınca hepsi 31 olsun. 
(Cevabı yarın)


Erkek: Nezih - Kız: Nezihe - Yemek: Bamya çorbası, Biber dolması, Salata, Muhallebi.

 Featured Image 01