Untitled Document

SOHBET....... BİR ÂLİMDEN 3 NASİHAT

Bâzı nasihatler vardır, hayatta iken yapılır. Bâzı nasihatler de vardır, vefât ederken yapılır. 
Bunlar sanki özün özü gibidir. İşte böyle nasihatlerden biri, İslâm âlimlerinin büyüklerinden Ebü’l-Kâsım Kuşeyrî’nin kayınpederi ve hocası Ebû Alî Dekkak’ın “rahmetullahi teâlâ aleyh” vefât ederken üç şey nasihat etti:
“Cumâ günü gusül abdesti alınız! Her akşam abdestli olarak yatınız! Her hâlinizde, Allahü teâlâyı hatırlayınız!”
Osmanlılar zamanında, ecdadımızın, dedelerimizin, ninelerimizin el kitabı olan Kutbuddin-i İznikî hazretlerinin Mızraklı İlmihâl kitabı ile Süleyman bin Cezâ hazretlerinin; Huccet-ül İslâm kitabında şöyle denilmektedir:
[Bu 2 kitap; Hakîkat Kitabevi’nin yayınlarından; İslâm Ahlâkı kitabının içinde mevcuttur.]
Cuma gününün sünnet ve edepleri vardır. Muhammed aleyhisselâmı sevenlerin bunları yapması lâzımdır. Abdestli durmak çok faziletidir. Cuma günü, Cuma namazı için gusül abdesti almalıdır. Bu gusül hakkında çok hadîs-i şerîf vardır.
Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
“Bir Müslüman, Cuma günü gusül abdesti alıp, Cuma namazına giderse, bir haftalık günahları affolur ve her adımı için sevap verilir.”
[Riyâd-un-nâsıhîn]
“Kim, yatağa abdestli ya-tarsa, o gece bir melek sabaha kadar; (Yâ Rabbi! Bu kulunu affet!) diye duâ eder.” [Hâkim]
“Abdestli yatıp Allahü teâlâyı anarak uyuyan, uyanana kadar namazda sayılır. Bir melek onun için ibâdet eder. Uyandığı zaman yine Allahü teâlâyı anarsa, o melek, bu kulun affı için Allaha dua eder. 
[İbni Hibban]
“Abdestli yatan, gece ibâdet eden, gündüz oruç tutan gibidir.”                      [Deylemi]
“Abdestli yatan, gece vefât ederse şehit olur.” [İbni Sünni]
Âlimlerin önderi, velîlerin baş tâcı olan İmâm-ı Rabbânî hazretleri “rahmetullahi teâlâ aleyh” Mektûbat’ının 2. cild, 25. mektûbunda şöyle buyuruyor:
“Ey oğlum! Bu zamanda sıhhat ile ve üzüntüsüz geçen vakitler, bulunmaz ganîmettir. Dînimize uygun olan her iş, hattâ alışveriş bile zikir olur. Her işinde, Allahü teâlânın emrini ve yasağını gözet!..”Erkek: Eyüp - Kız: Şirin - Yemek: Tarhana çorbası, Kabak dolması, Börek.

 Featured Image 01