Untitled Document

SOHBET............... NAMAZDA TÂDİL-İ ERKÂN

Ebû Abdullah Şatibî hazretleri hadîs, tefsîr ve fıkıh âlimidir. 496 (m. 1103)’de Endülüs’te (İspanya) Mürsiye’de (Murcia) doğdu. 565 (m. 1170)’da Şatibe’de (Jativa) vefât etti. Bu mübârek zât, bir dersinde buyurdu ki:
Bu zamanda insanların çoğu namaz kılmakta gevşek dav-ranıyor. Tumânînete ve ta’dîl-i erkâna ehemmiyet vermiyorlar. Bunun için, bu noktayı belirt-meye mecbur oldum.
İyi dinleyiniz! Resûlullah efen-dimiz; “sallallahü aleyhi ve sel-lem” buyurdu ki:
 (En büyük hırsız, kendi namazından çalan kimsedir.) “Yâ Resûlallah! Bir kimse, kendi namazından nasıl çalar?” diye sordular. (Namâzın rükû’unu ve secdelerini tam yapmamakla.)
(Rükûda ve secdelerde, belini yerine yerleştirip biraz durmayan kimsenin namazını Allahü teâlâ kabul etmez.)
(Sizlerden biriniz, namaz kılarken, rükûdan sonra tam kalkıp, dik durmadıkça ve ayakta, her uzuv yerine yerleşip durmadıkça namazı tamam olmaz.)
(İki secde arasında dik oturmadıkça, namazınız tamam olmaz.) 
Resûlullah efendimiz bir kimseyi namaz kılarken, rükûunu ve secdelerini tam yapmadığını görüp; (Sen namazlarını böyle kıldığın için, Muhammedin “aleyhissalâtü vesselâm” dîninden başka bir dinde olarak ölmekten korkmuyor musun?) buyurdu.
Bir gün Resûlullah efendimiz birini namaz kılarken, namazın ahkâm ve erkânına riâyet etmediğini, rükûdan kalkınca, dikilip durmadığını ve iki secde arasında oturmadığını görüp, buyurdu ki: (Eğer namazlarını böyle kılarak ölürsen, kıyâmet günü, sana benim ümmetimden demezler.) Yine buyurdu ki: (Bu hâl üzere ölürsen, Muhammedin “aleyhisselâm” dîninde olarak ölmemiş olursun.)
Ebû Hüreyre “radıyallahü anh” buyurdu ki: (Altmış sene, bütün namazlarını kılıp da, hiçbir namazı kabul olmayan kimse, rükû ve secdelerini tam yapmayan kimsedir.)
Zeyd ibni Vehb “rahmetullahi teâlâ aleyh” birinin namaz kılarken rükû ve secdelerini tam yapmadığını gördü. Çağırıp; “Ne kadar zamandır böyle namaz kılıyorsun?” dedi. “40 sene.” deyince; “Sen 40 senedir namaz kılmamışsın. Ölürsen Resûlullah efendimizin sünneti [yanî dîni] üzere ölmezsin.” dedi.
Vehbi Tülek   TÜRKİYE GAZETESİ           20.08.2019Erkek: Hayri - Kız: Hayriye - Yemek: Şehriye çorbası, Terbiyeli köfte, Şehriyeli pilav.

 Featured Image 01