Untitled Document

ŞİİR..................... VİCTOR HUGO (1)

Ferman Karaçam, yazısında, Paris’teki “Notre Dame benim için, Victor Hugo demek. Ve Victor Hugo da, Peygamberimize yazdığı o meşhur şiir demek.” diyerek, Victor Hugo’nun Efendimize yazdığı şiiri okuyucularıyla paylaştı. Victor Hugo, bir torunu ile iki oğlunu vaftiz yaptırmayınca, ayrıca, Allah, İslâm ve Kur’ân Ayetleri üzerine bir hayli şiirler yazınca, Müslüman olduğu konusunda yorumlar yapılmıştır. Victor Hugo; “Kim olduğumu ve adımın ne olduğunu yalnız Allah bilir.” demişti.
Peygamberimiz için yazdığı şiirinden bâzı parçalar:
“Allah birdir, hep onun yolunda savaş!” dedi,
Sonra: “O’na inanıp teslim olun!” diye ekledi.
Biz, karanlıkta birer zerreyiz, yüce olan O’dur,
Ey insanlar, O’ndan başka rehberim yoktur.
Namaz kılın, bütün azalarınız değsin yere,
Zira o dayanılmaz Cehennem ateşi, sadece.
O’nun için yere kapanmayan bedenleri yakar,
Vay hâllerine, Cehennem ateş ehlini bekler.
Sıcaklıkları kazan gibi beyinlerini kaynatacak,
Cennet ehli ise, pek neşeli ve gururlu olacak.
Ben ise, asla, Hak dâvâmdan vazgeçmedim,
İsa’nın getirdiği dîni tamamlamaya geldim.
İsa benden önce, ama ne Tanrıdır ne de oğlu,
O, gülü koklayan Bakire Meryem’den doğdu.
Kimi itiraf eder, kimi güler ve inkâr ederdi,
Baskı ve işkenceden, o bedenim çok çekti.
¥ ¥ ¥ ¥
Alnı dik, yanakları kusursuz, benzersizdi,
Kaşları ince, bakışları anlamlı ve keskindi.
Ağzından duâ ve zikir hiç eksik olmazdı,
Çok az yer, karnının üzerine taş koyardı.
Yüce katında türlü türlü nîmetler var sizin için,
“Misâfiri sevin, dürüst olun, adaletle hükmedin!”
Boş durmaz, koyunlarını sağıp oyalanırdı,
Oturur yere, elbiselerini kendi yamardı. (Devamı yarın)


Erkek: Nuri - Kız: Nuriye - Yemek: Paça çorbası, Çılbır, Domates dolması, Helva.

 Featured Image 01