Başkasından sana söz getiren, senden de ona götürür. Hasan-ı Basrî “Rahmetullahi aleyh”