Gü­zel ah­lâk; gü­ler yüz, tat­lı söz, iyi­lik yap­mak ve kö­tü­lük et­me­mek­tir. Ha­san-ı Bas­rî “Rahmetullahi aleyh”