İlmi olmayan kimsenin, dünyada da, ahirette de hiç kıymeti yoktur. Ahmed-i Bedevî “Rahmetullahi aleyh”