Müslüman, Müslümanın kanına, malına, ırzına, nâmusuna zarar vermesi haramdır. Hadîs-i şerîf