Sizden biriniz hiddetlendiği zaman sükût etsin! (yani, konuşmasın!) Hadîs-i şerîf