Kendisinin ve çoluk çocuğunun geçimini temin etmek için çalışmak farzdır. Muhammed Bağdadî “Rahmetullahi aleyh”