Birinin çok ibâdetine değil, Allah korkusunun çoklu- ğuna bakmak lâzımdır. Ali bin Şihâb “Rahmetullahi aleyh”