Ana-babaya, helâl ve mubah olan işlerde itaat edilir. Haram ve şüphelilerde değil. Süfyân-ı Sevri “Rahmetullahi aleyh”