Çalışıp da tevekkül etmek, bir yere çekilip ibâdet yapmaktan hayırlıdır. Abdullah bin Menâzil “Rahmetullahi aleyh”