İnsanın şerefi, ilim ve edep sahibi olmasındandır. Hüseyin Hilmi bin Saîd “Rahmetullahi aleyh”