Her günün gecesi vardır. Peşinden gece gelmeyecek gün, kıyâmet günüdür. Abdullah-ı Ensârî “Rahmetullahi aleyh”