Hased etmekten sakınınız! Biliniz ki, ateş odunu yok ettiği gibi, hased de iyilikleri yok eder. Hadîs-i şerîf