Atalarınıza hürmet ediniz ki; çocuklarınız da size hürmet etsin! İffetli olunuz ki; aileleriniz de iffetli olsun! Hadîs-i şerîf