Şükrün esası, nîmetin sahibini bilmek, bunu kalb ile kabul etmek ve dil ile de söylemektir. Abdülkâdir-i Geylânî “Rahmetullahi aleyh”