Her kim Şa’bân ayının onbeşinci (Berât) gecesini ihyâ ederse, öldüğü vakit kalbi diri olur. Hadîs-i şerîf